راهنمای نصب کولر گازی اسپلیت

نصب یونیت خارجی

  1. محل نصب یونیت خارجی باید به نحوی انتخاب شود که هوای خروجی و صدای حاصل از دستگاه مزاحمتی برای همسایگان ایجاد نکند.