از رادیاتورها صدای شرشر آب شنیده می شود. مشکل چیست؟رادیاتورها هوا گرفته‌اند.

هواگیری نمایید.

(در زمان هواگیری باید دستگاه روشن و شیرپرکن  نیز باز باشد)، اما دقت نمایید فشار از 1.5 Bar بالاتر نرود