عیب یابی آبگرمکن دیواری

عیب :

الکترود جرقه زن، جرقه نمی زند.

دلایل احتمالی :

1ــ وایر دارای قطعی است.

2ــ اتصال وایر از محل خود جدا شده است.

3ــ اتصال وایر شل است.

4ــ نوک الکترود جرقه زن کثیف است.

5ــ چینی الکترود شکستگی دارد.

 فندک پیزو الکتریک خراب است.

راه حل :

1ــ  وایر را تعویض کنید.

2ــ اتصال وایر را در محل خود قرار دهید.

3ــ  اتصال وایر را محکم کنید.

4ــ  نوک الکترود جرقه زن را تمیز کنید.

5ــ  الکترود را تعویض نمایید.

 6ــ  فندک را تعویض کنید.

دانلود جزوه عیب یابی و تعمیر آبگرمکن دیواری، باز و بسته کردن قطعات آب گرم کن دیواری (pdf)

دانلود جزوه عیب یابی و تعمیر آبگرمکن دیواری، باز و بسته کردن قطعات آب گرم کن دیواری (pdf)


دانلود برنامه آموزشی تعمیر و عیب یابی آبگرم کن دیواری (نسخه اندروید)


دانلود برنامه آموزشی تعمیر و عیب یابی  آبگرم کن دیواری (نسخه اندروید)