شناخت قطعات موبایل


دانلود رایگان کتاب تصویری وعالی جهت معرفی وتست قطعات برد الکترونیکی موبایل

فهرست و قسمتی از کتاب

الکترونیک قطعه شناسی برد موبایل
مقاومت یاresistor
خازن
خازنهای سرامیکی
خازن سرامیکی ) (Ceramic capacitor
خازنهای الک ترولیتی
میکروفاراد µF
نانوفاراد nF
پیکوفاراد pF
 واحد مقداری خازن به عنوان ممیز قرار می گیرد
33µبرابر است با  33میکروفاراد
3µ3برابر است  3/3میکروفاراد
3µ0برابر با  3میکروفاراد
330pبرابر با  330پیکوفاراد
3p3برابر با  3/3پیکوفاراد
330nبرابر با  330نانوفاراد
3n3برابر با  3/3نانوفاراد
سلف
الف:سیم پیچ
ب:هسته
مقاومت NTC
کلید ها
(Microphone)میکروفن
ویبراتور)(Vibrator
شناخت پایه های ای سی
سوکت ها
کریستال اصلی
Back Upباطری
دیود
انواع مختلفی از دیودها مثل: دیود معمولی (یکسوساز)، دیودهای محافظ (بسته دیودی  5پایه)، دیود نورانی ) ، (LEDدیود خازنی (واریکاپ) ، دیود زنر (دیود تثبیت کنندة ولتاژ) ، دیود شاتکی( سوییچ) و... در مدارات موبایل کاربرد دارند .
شناخت ای سی های مشابه
ولتاژ ها در شماتیک
VRCP :
ولتاژ  4.75ولت ، خروجی ای سی پاور به قسمت انتن
VRFC :
ولتاژ  1.8ولت ، خروجی ای سی پاور بهRap3G
VR1 :
ولتاژ  2.5ولت ، خروجی ای سی پاور به قسمت انتن
VIO :
ولتاژ  1.8ولت ، تامین کننده ولتاژ کادرهای دیجیتال تامین شده از ای سی پاور
VDRAM :
ولتاژ  1.8ولت ، تامین کننده ولتاژ کادرهای دیجیتال تامین شده از ای سی پاور
VAUX :
ولتاژ  2.8ولت ، تامین کننده ولتاژ مورد نیاز برای قسمتهای ی مانند صفحه کلید و دوربین و ... از ای سی پاور
VANA :
ولتاژ  2.5ولت ، تامین ولتاژ مورد نیاز ای سی های ی مانند بلوتوث از ای سی پاور
VREF_intوVREF
ولتاژ  1.35ولت ، تامین ولتاژ مورد نیاز کادر انتن از طریق ای سی پاور
VSIM :
ولتاژ  1.8تا  3ولت براساس نوع سیم کارت ، تامین ولتاژ مورد نیاز جهت راه اندازی قسمتSIM
VCORE :
ولتاژ  1.4ولت ، ولتاژ کادر دیجیتال
VLED :
ولتاژی بین  0تا  15ولت و بر اساس فعال یا غیر فعال بدن  LEDها ، تامین شده از طریق مدارSMPS
VMMC :
ولتاژ  2.5ولت ، ولتاژ مدار ای سی مموری کارت
ولتاژ های ی که در شماتیک ها درج شده یکی از مهمترین قسمتهای یک شماتیک می باشد که متاسفانه در اکثر موارد به انها هیچ توجهی نداریم و در اکثر موارد اشکالات بوجود امده در اثر نقص در همین ولتاژها می باشد .

دانلود جزوه کامل این اموزش بصورت رایگان

دانلود رایگان فایل pdf

دریافت
عنوان: شناخت قطعات موبایل
حجم: 4.41 مگابایت
توضیحات: معرفی کامل قطعات موبایل و کاربرد


دانلود رایگان کتاب کامل آموزش تعمیرات موبایل


آموزش فلش گوشی های هوآوی به زبان ساده

دانلود رایگان فایل PDF معرفی 200 نماد الکترونیک بصورت فارسی