دانلود رایگان فایل PDF معرفی 200 نماد الکترونیک بصورت فارسی


آّمپرمتر
ولتمتر
 منبع جریان AC
باتری DC
باتری
 منبع ولتاژ AC
 میلی امپرمتر
منبع ولتاژdc
منبع جریان dc
میکرو امپرمتر
شاسی
اتصال بدنه
اتصال زمین ارت
 گالوانومتر
واتمتر
سیگنال ژنراتور
 سیم

بدون اتصال
کلید تبدیل
کلید سری
کلید صلیبی
جعبه اتصال
پریز
پریز با درپوش
پریز  3تایی
پریز  2تایی
پریز آنتن
ترمینال  2راهی
تقسیم
 پریز تلفن
استارت
شستی
شستی لامپ دار
لامپ
 نور افکن
 نور افکن نقطھای
 مقاومت متغیر
 مقاومت
 پتانسیومتر
نور افکن بالا و پایین
لامپ فلورسنت
سیم جریان مستقیم
DC
سیم جریان متناوب AC
سیم روکار
 سیم توکار
کلید پل 2
کلید تک پل
زنگ اخبار
فیلتر بالا گذر
فیلتر پایین گذر
ترانسفورمر
موتور  3فاز
رکتیفایر
فیلتر
 بیزر
بلندگو اسپیکر
گوشی
میکروفون
میکروفون کریستالی
 پیزوالکتریک
گوشی کریستالی
کریستال نوسان ساز
میکروفون
پیزوالکتریکی
میکروفون خازنی
آنتن نامعادل
 انتن متعادل
آنتن حلقوی  شیلدار
 آنتن حلقوی بدون شیلد
مولد سینوسی 500
ھرتز
مولد پالس الکترونیکی
موتور تک فاز
خازن متغیر
خازن
خازن الکترولیت
 خازن  بدون پلاریته
خازن  دارای قطبهای مختلف
خازن میان گذر
 خازن متغییر
 نور تابی
برقی الکترولومینسانت
خازن الکترولیت
پیزو دیافراگم
لامپ  3قطبی  تریود
دیگر سمبل هایی که برای خازن استفاده می شود
 قسمت بالا مثبت
 فیش مادگی
کواکسیکال
ھدفون
 اسیلوسکوپ
فیوز
لامپ
مدار شکن
لامپ نئون
سنسور لمسی
سویچ مرکوری
سویچ مرکوری
کابل
کواکسیکال
فیش مادگی تلفن
 برای دو ھادی
فیش مادگی تلفن با قابلیت سویچ
فیش مادگی تلفن
برای سھ ھادی
 کلید تلگراف کلید مورس
انواع کانکتور:
دوشاخ مادگی دوشاخه پریز  پریز قدرت
 تضعیف گر  ثابت attenator
تضعیف گر   متغییرمقاومت وابسته به نور  LDR
فوتوسل
پتانسیومتر مقاوم متغییر
مقاومت
مقاومت  بودن خاصیت القایی
 ئر ستا  مقاومت متغییر
مقاومت گرمایی با افزایش دما مقاومت عنصر کاھش می یابد
سلف بدون هسته
 سلف با هسته
خط تاخیر
سلف متغییر
رله تک پل ودو مسیره
رله  تک پل و تک مسیره
رله دو پل وتک مسیر
 چک رادیو فرکانسی
 RFC
واکنشگر اشباع پذیر ترانسفورماتور بدون هسته
 ترانسفورماتور با هسته آهنی
ترانسفورماتور با زوج ورودی اولیه
 مدار مجتمع IC
دیاک سویچ دو طرفه
 پل
دیودی
دیود

دیود تفنگی
دیود نورانی  LED
دیود خازنی
دیود نوری
دیود تونل
دیود خازنی
دیود واراکتور
 دیود لیزری
  LEDچشمکزن
دیود نور
 افشانLED
دیود شاتکی    سرعت سویچ نسبت بھ دیگر دیودھا
بیشتر است
دیود سیلیکنی قابل  کنترل  SCR
تزویجگرنوری  با خروجی تریاک
ترانزیستور
 تک پیوندی
قابل برنامه
ریزی PUT 
زوج
دارلینتون
Field Effect Transistor
P  نوعFET
LASCR
  Light-Activated Silicon-Controlled
Rectifier
 تزویجگرنوری  با خروجی  ترانزیستور
تزویجگر
نوری
تزویجگرنوری  با خروجی زوج دارلینتون

فتو دارلینتون
PHOTO FET
فتو ترانزیستور
ترانزیستور
نصب سطحی
 دیود نصب سطحی
سویچ زبانھ ای
 ترانزیستورNPN
ترانزیستورPNP
ترانزیستور فِت پیوندی  نوعN   FETنوع  Pترانزیستور  MOSFETتک گیت  ترانزیستور  MOSFETجفت گیت
ترانزیستور تک پیوندی   نوع   P
ترانزیستور شاتکی NPN
ترانزیستور تک پیوندی   نوع   N
موتور
آپ امپ تقویت
 کننده ی عملیاتی

Postive voltage
connection
 گیت بافر
گیت بافر سه
حالته
 گیت NOT
NAND  گیتNORگیت
گیتAND
 گیتOR
گیت XOR
گیت XOR
گیت بافر
 گیتNOT
 گیتNOR
NAND گیت
گیتAND
 گیتOR
XNOR گیت
گیتXOR

دریافت
عنوان: دانلود 200 نماد الکترونیکی

حجم: 1.81 مگابایت
توضیحات: جدول نمادهای الکترونیکی


دانلود رایگان کتاب تصویری وعالی معرفی وتست قطعات برد الکترونیکی موبایل


دانلود رایگان کتاب کامل آموزش تعمیرات موبایل


آموزش فلش گوشی های هوآوی به زبان ساده