تنظیمات منوی یخچال الکترواستیل ابتدا کلید داخل برد سقف را فشار میدهیم ؛ با فشردن کلید sw1 که روی برد(main board) می باشد، چراغ های lock , super cool , vacation و… روشن شده که بیانگر ورود به وضعیت انتخاب لیست می باشد.
این وضعیت با نمایش ۱ تا … ۳۱ ادامه می یابد.
با استفاده از کلید سوپرکول منو را تغییر میدهیم تا به منوی مورد نظر برسیم.
 با استفاده از کلید free.temp و ref.temp میتوان تنظیمات را تغییر داد.
 پس از دستیابی به تنظیمات مورد نظر با فشردن کلید AMB تنظیم مورد نظر ذخیره شده، و سیستم به لیست بعدی میرود و برای خروج از تنظیمات کافی است مجددا کلید sw1 را فشار دهیم.

برای تنظیمات مورد نظر جهت E6 و صدای فن :

۱- منوی ۵ از عدد ۳۴+ فعلی به ۲۸+ تغییر کند (یعنی ابتدا کلید سوپرکول را چندبار فشار میدهیم تا در قسمت بالا، عدد ۵ که نشان دهنده منوی ۵ است نمایش داده شود و در پایین عدد ۳۴ که نمایش دهنده محتویات منوی ۵ است نشان داده شود و آن ۳۴ را به ۲. ۸ تغییر میدهیم)
۲- منوی ۲۹ از ۱۶۰۰ فعلی به ۱۹۰۰ تغییر کند.
۳- منوی ۳۱ از ۵۰۰ فعلی به ۲۰۰۰ تغییر کند( دقت شود عدد هزارگان نمایشگر پایین ، پایین به بالا منتقل میشود یعنی عدد ۲ مربوط به ۲۰۰۰ به کنار عدد بالا یعنی ۳۱ منتقل میشود و بالا ۳۱۲ میشود)
۴- آب بندی کانال هوایی (درخصوص محصولاتی که برای تعمیر مراجعه میشود) تقویت شود، در صورتیکه برفک و یخ زدگی روی اواپراتور موجود بود.
علاوه بر تغییرات بالا در منوی ۱۴ عدد منو به ۶ تغییر کند.
در صورتیکه یخ زدگی در کف تشتک مشاهده شد و موجب آبریزی کف فریزر میشود :

علاوه بر تغییر منوهای مربوط به E6 و برفک بایستی منو ۲۵ از ۷۲۰ فعلی به ۳۶۰ تغییر کند
منوی ۲۶ از ۱ به ۱۵ تغییر کند.

در کل پس از تغییر منوها جهت ذخیره کردن باید حتما مجددا کلید داخل برد سقف SW1 فشار داده شود.