اهم سنسور یخچال فریزرهای موجود دربازاراهم سامسونگ 5k

اهم ال جی 11k و 2k

اهم دوو اواپراتور 10k،محیطی 2k

اهم کنوود،ارچلیک،بلومبرگ 10k

اهم اسنوا 10k
اهم امرسان قدیم 10k،جدید 5k

اهم الکترو استیل 10k

اهم هیمالیا 10k

اهم دونار 10k

اهم ارج 5k
اهم یخچال فریزر ازمایش 8k

اهم پارس 3k

اهم سینجر
محیطی  قدیم 50k،محیطی جدید  10k،اواپراتور 50k

هایسنس 5k
اهم ارج قدیم با سنسور سفید فلزی ۵۰ کیلو


البته در مواقعی که اهم دستگاهی موجود نبود،میتوان با اهم گیری دیگر سنسورها در دمای ثابت،اهم تقریبی را به دست اورد.چون معمولا در اکثر دستگاها اهم سنسورها باهم یکی می باشد.