در پکیج شوفاژ کدامیک از قطعات زیر وظیفه ای شبیه ترموکوپل دارد؟