آیا امکان استفاده از هواساز یا فن‌کوئل با پکیج وجود دارد؟

 

با توجه به  اینکه پکیج گرمای تولیدشده را یا به آب گرم مصرفی می‌دهد یا به آب گرم  سیستم گرمایش این غیر ممکن نیست اما زمانی که در زمستان از آب گرم بهداشتی  استفاده می‌کنیم و این زمان طولانی می‌شود فن‌کوئل یا هواساز باد سرد تولید می‌کند. با قبول نکته فوق بله امکان نصب وجود دارد.

نکته: در  انتخاب پکیج با هواساز یا فن‌کوئل حتما با یک متخصص تهویه هماهنگی نمایید  چون ممکن است پمپ پکیج نتواند جواب‌گوی افت فشار کوئل، دستگاه هواساز،  رادیاتور یا ... باشد