ارورهای کولرگازی جنرال   A/C GENERAL  error code


کولر گازی جنرال که از طریق راه های غیر قانونی و نیمه قانونی وارد کشور میشوند دارای اسم های

گوناگونی هستند،مثل جنرال اس اچ .جنرال سی اچ .

ولی همگی دارای یک برد الکترونیک هستند و ارورها و خطاهای یکسانی دارند .

کد خطا

شرح خطا

E2

ایراد در سنسور محیطی کولر

E3

ایراد در سنسورپایپ (سنسور متصل به اواپراتور )

E4

ایراد در یونیت بیرونی (OUTDOOR UNIT )

E5

ایراد در فن بلوور داخلی

E7

ایراد در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج

E8

ایراد در میزان دمای بالا کندانسور (دیفراست )

DF

یخ زدایی یا (دیفراست)

 

وقتی تصویر فن موتور برروی نمایشگر نشان داده نمیشود یعنی هوای اتاق سرد است