ارور های یخچال فریزر اسنوا کویینSNOWA refrigerator error codes
جدول ارور های یخچال فریزر اسنوا کویین
SNOWA refrigerator error codes

اشکان تهویه WWW.package118.irمرجع تعمیرکاران لوازم خانگی


F1     سرمایش ضعیف
F2     خطای دیفراست
F3     فن یخچال یا فریزر
F4     فن کندانسور
F6     سنسور اواپراتور
F7     سنسور محیط بیرونی
F8     قطع ارتباط بین دیسپلی و برد اصلی


سایر مطالب مرتبط بااین موضوع:


دانلود سرویس های منوال و ارور های یخچال ، فریزر ، ساید (برندهای مختلف)3

دانلود سرویس های منوال و ارور های یخچال ، فریزر ، ساید (برندهای مختلف)2