ارور کولرگازی اسپیلت وست پوینت

 

کد خطا E1 :

خطای محافظ فشار بالا در سیستم

 فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.