ارور کولرگازی اسپیلت وست پوینت 

کد خطا E6 :

خطای کابل  ارتباطی 

فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.