ارور کولرگازی اسپیلت وست پوینت 

کد خطا F1 :

خطای سنسور محیطی یونیت داخلی دستگاه

خرابی سنسور یونیت مقدار مقاومت سنسور چک شود

خرابی از مدار برد اصلی

فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.