استاندارد معتبر اروپا در مورد آسانسور

EN81-1

مقررات ایمنی در ساخت و نصب آسانسورهای الکتریکی / این استاندارد درکمیته فنی استاندارد ایران مورد تایید و پذیرفته شده و با کد استاندارد ملی شماره ۶۳۰۳ به عنوان استاندارد آسانسورهای الکتریکی ابلاغ گردیده است.

کد استاندارد های اروپائی و آمریکائی در مورد آسانسور :


دریافت
عنوان: استاندارد معتبر اروپا در مورد آسانسور
حجم: 397 کیلوبایت
توضیحات: دانلود رایگان فایل کامل