اصول و استانداردهای لوله کشی برق ساختمان• از لوله خرطومی استفاده نشود چون خطر زخم شدن سیستم ها وجود دارد.

• برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی به هنگام نصب اشیاء روی دیوار باید در نظم اجرای لوله ها دقت شود در مسیرهایی که جهت لوله ها تغییر می کند افقی و عمودی بودن آن ها رعایت شود.

• بعد از اجرای لوله های کف ماهیچه کشی انجام گردد که از شکستن لوله ها جلوگیری شود.

• لوله ها به صورت موقت مسدود شده باشند که از بسته شدن لوله ها جلوگیری شود.

• تعمیرات یا نشست آب در کف حمام و آشپزخانه لوله ها را دچار آسیب می کند به همین دلیل لوله ها در کف حمام، دستشویی و آشپزخانه اجرا نشود.

• حریم بین لوله های تأسیسات یا لوله های برق که 15 سانتی متر می باشد رعایت شود.

• از سه راهی و زانویی استفاده نشود چون خطر زخم شدن سیم ها وجود دارد.

• جعبه تقسیم ها و لوله های برق در دسترس باشند.

• زاویه خم لوله به گونه ای نباشد که سیم یا کابل واقع در آن صدمه ببیند.

 • در داخل قوطی ها 15 سیم رزرو در نظر گرفته شود.

• کلیه لوله کشی و سیم کشی ها از کلید به کلید (پریز به پریز) می باشد.

• در مواردی که لوله های برق از درز انبساط ساختمان عبور می کند می بایست از لوله فولادی خرطومی قابل انبساط و انقباض استفاده شود.

• از داخل لوله های رزرو یک طناب پلاستیکی عبور داده تا در زمان نیاز کابل به راحتی از آن عبور نماید.

• کلیه سیم کشی های (روشنایی، پریز، جریان ضعیف) به صورت توکار در داخل لوله های پی، وی، سی سخت متوسط با مدارهای جداگانه انجام گردد.