🔵 اندازه گیری فلو با فلومترهای توربینی

فلومترهای توربینی فلومترهای دقیق و قابل اتکایی هستند که برای اندازه گیری فلوی گازها و یا مایعات نیز مورداستفاده قرار می گیرند. عبور سیال پر فشار از پره های این دستگاه، سبب چرخیدن روتور می شود .سرعت چرخش روتور، در یک محدوده معین از دور، بطور خطی با فلوی سیال متناسب است و به این ترتیب دبی سیال محاسبه می شود.
از مزایای فلومترهای توربینی می توان به دقت بالا و بازه وسیع اندازه گیری اشاره نمود .پکیج کدینگ همچنین این فلومترها می توانند جهت ارسال سیگنال خود به اتاق کنترل و یا جهت نمایش در سایت، به ترتیب به ترنسمیتر یا به نشان دهنده های محلی مجهز شوند .
اشکال عمده این فلومترها ایجاد مانع در مسیر جریان و در نتیجه افت فشار خط می باشد. همچنین این نوع اندازه گیرها برای سیالات دوغابی وخورنده چندان مناسب نیستند، خصوصاً در مورد سیالات دوفازی، بوجود آمدن حبابهای گاز می تواند اندازه گیری دبی را با خطا مواجه نمایند و به پره های توربین آسیب جدی وارد کند.

🔵نکات مهم :

🔹در حال حاضر فلومترهای توربینی تنها 7% از بازار جهانی در زمینه اندازه پکیج کدینگ گیری فلو را در دست دارد.

🔹فلومترهای توریبینی باید حتما براساس جهت ورود و خروجی سیال در خط نصب شوند.

🔹کنترلرهای فلومتر توربینی معمولا تعداد پالسها را در یک زمان مشخص شمارش میکنند  پکیج کدینگ و بر همان اساس فلو را اندازه گیری می نمایید.

🔹قیمت این فلومترهای در حد متوسط بوده،برای محیط های تمیز انتخاب مناسبی است،انتخاب مناسبی برای پکیج کدینگ  سیالات با ویسکوزینه پایین بوده و برای بخار به هیچ عنوان توصیه نمیشود.

🔹به هیچ عنوان از مواد روان کننده برای بهبود توربین استفاده نکنید زیرا باعث اختلال در اندازه گیری میشود.