تبدیل واحدهای مختلف اندازه گیری به یکدیگر

تبدیل واحد

تبدیل واحدهای مختلف اندازه گیری به یکدیگر

 

 

 

واحد های اندازه گیری در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت هستند و شما برای محاسبه می بایست یا همه آنها را بشناسید و یا از ابزای برای تبدیل واحد های متنوع استفاده کنید.در ادامه نحوه تبدیل واحدهای مختلف به یکدیگر و همچنین جداول مربوطه ارائه می گردد.

 

تبدیل واحدهای مختلف به یکدیگر
* دما(temperature)

دما دارای دو واحد کاربردی سلسیوس یا سانتی گراد و فارنهایت است.
- هر درجه ی سانتی گراد(سلسیوس) برابر با 33.8 درجه فارنهایت »  
- هر درجه فارنهایت برابر منفی 17.22 درجه سانتی گراد(سلسیوس) است » 
یک مثال: دمای طبیعی بدن 37 درجه سلسیوس یا 98.6 درجه فارنهایت است.
* طول (Length)
واحدهای کاربردی طول عبارتند از متر ، پا ، اینچ و مایل که یکای طول در سیستم SI متر است، از پا بیشتر برای ارتفاع از سطح زمین استفاده می شود، اینج هم که در اندازه گیری صفحات تلویزیون و مانیتور رایج است و مایل در بسیاری از کشورها به جای کیلومتر استفاده می شود(مثلا فاصله ی بین دو شهر و …).واحد دیگری به نام یارد (Yard) نیز برای مسافت به کار می رود که تقریبا برابر متر است.
- هر اینچ برابر 2.54 سانتی متر است » 1inches= 2.54 centimeter
- هر فوت(پا) برابر 30.5 سانتی متر است » 1feet = 30.5 centimeter
- هر مایل برابر 1.6 کیلومتر است » 1mile = 1.6 kilometer
- هر یارد برابر 91.44 سانتی متر است » 1Yard = 91.44centimeter
چند مثال: وقتی هواپیمایی در ارتفاع 2500 پایی حرکت می کند ارتفاع آن تقریبا معادل 762 متر است.
اگر فاصله ی بین دو شهر 300 مایل باشد فاصله آن دو شهر تقریبا معادل 483 کیلومتر است.
قطر یک تلویزیون 21 اینچی تقریبا معادل 53.5 سانتی متر(حدود نیم متر) است.
* وزن (Weight)
وزن نیز دارای واحدهای متفاوتی است از جمله کیلوگرم و گرم، اونس(Ounce)، پوند(Pound)، تن(Tonne) و … است. البته واحدهایی مثل سیر و مثقال نیز در کشورمان وجود دارد که برای مواد ارزشمند مثل زعفران، طلا و… کاربرد دارد. گرم و کیلوگرم رایج ترین واحدهای اندازه گیری اند، اونس بیشتر در مورد وزن طلا(در جهان) به کار می رود.
- هر مثقال برابر 4.7 گرم است » 1 مثقال=4.7 گرم
-هر سیر برابر 75 گرم است » 1 سیر=75 گرم
- هر اونس برابر 28.35 گرم است » 1ounce = 28.35grams
- هر پوند برابر 453.56 گرم است » 1pound = 453.56grams
- هر تن برابر 1000 کیلوگرم است » 1tonne = 1000Kilograms
چند مثال: وقتی گفته می شود هر اونس طلا در بازار جهانی به فلان قیمت فروش رفت یعنی هر 28.35 گرم طلا.
وقتی گفته می شود یک ماشین 12 تن وزن دارد یعنی وزن آن معادل 12000 کیلوگرم است.
اگر شما به بازار بروید و 2 مثقال زعفران خریداری کنید وزن زعفران معادل 9.4 گرم است.
اگر شما 2 سیر دارچین(یک ماده گیاهی) خریداری کنید وزن دارچین معادل 150 گرم است.
* حجم(Volume)
برای حجم واحد هایی از جمله گالن(بشکه)، لیتر، سی سی ، سانتی متر مکعب و… به کار می رود. حتما شنیده اید که گالن بیشتر برای خرید و فروش نفت در بازار جهانی به کار می رود، لیتر کاربردهای زیادی دارد و از جمله ی آن در مورد بنزین و … است.
هر بشکه نفت خام معادل صد و پنجاه و نه لیتر یا دقیق تر 99/158 لیتر است.
هر گالون 3.78 (تقریبا 4 ) لیتر است.
دو نوع واحد بشکه داریم یکی آمریکایی (US Gallons) و دیگری انگلیسی(UK
Gallons) آنچه که در بالا گفته شد گالن آمریکایی است که رواج بیشتری
دارد.( هر گالن انگلیسی معادل 4.55 لیتر است.)
- هر لیتر معادل 1000 سانتی متر مکعب است » 1Litre = 100 Cm3
- سی سی ، میلی لیتر و سانتی متر مکعب معادل هم هستند » CC = Mililiter = Cm3
چند مثال: وقتی گفته می شود هر بشکه نفت خام دریای شمال در بازار جهانی فلان قدر دلار به فروش رفت منظور همان 3.78 (تقریبا 4 ) لیتر است.
روی بطری نوشابه ی یک نفره نوشته شده 250 سی سی می توانیم بگوییم 250 میلی لیتر یا 250 سانتی متر مکعب.
* سرعت (Speed)
برای سرعت واحد های متفاوتی وجود دارد که رایج ترین آن کیلومتر بر ساعت(Km/h) است، در فیزیک از یکای دیگری بیشتر استفاده می شود که متر بر ثانیه است(m/s) که واحد بین المللی SI نیز هست و یکای دیگری که در کشورهای اروپایی و آمریکا رایج است مایل بر ساعت است.
- هر مایل بر ساعت معادل 1.6 کیلومتر بر ساعت است » 1Mile/Hour = 1.6Kilometer/Hour
- هر متر بر ثانیه معادل 3.6 کیلومتر بر ساعت است » 1Meter/Second = 3.6Kilometer/Hour
یک مثال: وقتی گفته می شود اتومبیلی با سرعت 100 مایل بر ساعت در حرکت است سرعت آن معادل 160 کیلومتر بر ساعت است.
* قدرت (Power)
برای قدرت دو واحد کاربردی داریم یکی کیلو وات(Kilowatt) و دیگری اسب بخار(Horsepower) که اسب بخار بیشتر در مورد قدرت موتور اتوموبیل به کار می رود.
- هر اسب بخار معادل 0.735 کیلووات است » 1Horsepower = 0.735Kilowatts
یک مثال: وقتی گفته می شود قدرت موتور فلان اتوموبیل 3000 اسب بخار است قدرت آن معادل 2206.5 کیلووات است.

 

 جدول تبدیلها

 

تبدیل واحدهای دما:

سیلیسیوس(سانتیگراد) به فارنهایتC° = (F° – ۳۲) × ۵⁄۹
فارنهایت به سیلیسیوس
F° = (C° × ۹⁄۵)+۳۲
کلوین به فارنهایت
K = (F° + ۴۵۹٫۶۷) × ۵⁄۹
فارنهایت به کلوین
F° = K × ۹⁄۵ − ۴۵۹٫۶۷

تبدیل واحد های طولی:

* 1 میلیمتر = 039 / 0 اینچ *

* 1 اینچ = 400 / 25 میلیمتر *

* 1 اینچ = 54 / 2 سانتیمتر *

* 1 متر = 093 / 1 یارد *

* 1 فوت = 333 / 0 یارد *

* 1 فوت = 12 اینچ *

* 1 فوت = 5 / 30 سانتیمتر *

* 1 فوت = 305 / 0 متر *

* 1 یارد = 3 فوت *

* 1 یارد = 914 / 0 متر *

* 1 یارد = 44 / 91 سانتیمتر *

* 1 کیلومتر = 621 / 0 میل *

* 1 میل = 609 / 1 کیلومتر *

* 1 میل = 3 / 1609 متر *

* 1 میل = 1760 یارد *

* 1 میل دریایی = 6080 فوت *

* 1 میل دریایی = 5152 / 1 میل *

تبدیل واحدی های سطحی:

* 1 سانتیمتر = 155 / 0 اینچ مربع *

* 1 اینچ مربع = 452 / 6 سانتیمتر مربع *

* 1 متر مربع = 764 / 10 فوت مربع *

* 1 فوت مربع = 093 / 0 متر مربع *

* 1 متر مربع = 196 / 1 یارد مربع *

* 1 یارد = 9 فوت مربع *

* 1 یارد مربع = 8360 سانتیمتر مربع *

* 1 یارد مربع = 836 / 0 متر مربع *

* 1 میل مربع = 590 / 2 کیلومتر مربع *

* 1 کیلومتر مربع = 386 / 0 میل مربع *

* 1 کیلومتر مربع = 100 هکتار *

* 1 هکتار = 01 / 0 کیلو متر مربع *

* 1 هکتار = 471 / 2 جریب *

* 1 جریب = 405 / 0 هکتار *

* 1 جریب = 740 / 4 یارد مربع *

تبدیل واحد های حجمی:

* 1 اینچ مکعب = 387 / 16 سانتیمتر مکعب *

* 1 پنت = 568 / 0 لیتر *

* 1 لیتر = 026 / 61 اینچ مکعب *

* 1 لیتر = 7598 / 1 پاینت *

* 1 لیتر = 264178 / 0 گالن آمریکایی *

* 1 لیتر = 219975 / 0 گالن امپریال *

* 1 لیتر = 035316 / 0 فوت مکعب *

* 1 لیتر = 00629 / . بشکه آمریکایی *

* 1 متر مکعب = 315 / 35 فوت مکعب *

* 1 متر مکعب = 17 / 264 گالن آمریکایی *

* 1 متر مکعب = 97 / 219 گالن امپریال *

* 1 متر مکعب = 2898 / 6 بشکه آمریکایی *

* 1 کیلو لیتر = 1000 لیتر *

* 1 کیلو لیتر = 308 /0 یارد مکعب *

* 1 فوت مکعب = 316 / 28 لیتر *

* 1 فوت مکعب = 4805 / 7 گالن آمریکایی *

* 1 فوت مکعب = 2288 / 6 گالن امپریال *

* 1 فوت مکعب = 028317 / 0 متر مکعب *

* 1 فوت مکعب = 321 اینچ مکعب *

* 1 گالن آمریکایی = 78533 / 3 لیتر *

* 1 گالن آمریکایی = 82268 / 0 گالن امپریال *

* 1 گالن آمریکایی = 133681 / 0 فوت مکعب *

* 1 گالن آمریکایی = 0338095 / 0 بشکه آمریکایی *

* 1 گالن آمریکایی = 0037854 / 0 متر مکعب *

* 1 گالن امپریال = 42 / 277 اینچ مکعب *

* 1 گالن امپریال = 54592 / 4 لیتر *

* 1 گالن امپریال = 160544 / 0 فوت مکعب *

* 1 گالن امپریال = 20094 / 1 گالن آمریکایی *

* 1 گالن امپریال = 028594 / 0 بشکه آمریکایی *

* 1 گالن امپریال = 0045461 / 0 متر مکعب *

* 1 بشکه آمریکایی = 9702 اینچ مکعب *

* 1 بشکه آمریکایی = 984 / 158 لیتر *

* 1 بشکه آمریکایی = 44 گالن آمریکایی *

* 1 بشکه آمریکایی = 9726 / 34 گالن امپریال *

* 1 بشکه آمریکایی = 6146 / 5 فوت مکعب *

* 1 بشکه آمریکایی = 15899 / 0 متر مکعب *

تبدیل واحد های وزنی:

* 1 گرم = 035 / 0 اونس *

* 1 اونس = 35 / 28 گرم *

* 1 پوند = 453592 / 0 کیلو گرم *

* 1 پوند = 592 / 453 گرم *

* 1 کیلو گرم = 20462 / 2 پوند *

* 1 پود روسی = 380 / 16 کیلو گرم *

* 1 کیلو گرم = 061 / 0 پود روسی *

* 1 تن = 1000 کیلو گرم *

* 1 خروار = 300 کیلو گرم *

* 1 خروار = 100 من تبریز *

* 1 خروار = 64000 مثقال *

* 1 ری = 12 کیلو گرم *

* 1 ری = 4 من تبریز *

* 1 ری = 2560 مثقال *

* 1 کیلو گرم = 1000 گرم *

* 1 من تبریز = 3 کیلو گرم *

* 1 من تبریز = 640 مثقال *

* 1 چارک = 10 سیر *

* 1 چارک = 750 گرم *

* 1 چارک = 160 مثقال *

* 1 سیر = 75 گرم *

* 1 سیر = 16 مثقال *

* 1 مثقال = 6875 / 4 گرم *

* 1 مثقال = 24 نخود *

* 1 نخود = 1953 / 0 گرم *

* 1 نخود = 4 گندم *

* 1 گندم = 0488 / 0 گرم *

* 1 تن متریک = 98421 / 0 تن بزرگ *

* 1 تن متریک = 10231 / 1 تن کوچک *

* 1 تن متریک = 6 / 2204 پوند *

* 1 تن بزرگ = 12 / 1 تن کوچک *

* 1 تن بزرگ = 01605 / 1 تن متریک *

* 1 تن کوچک = 892857 / 0 تن بزرگ *

* 1 تن کوچک = 907185 / 0 تن متریک *

* 1 تن کوچک = 2000 پوند *

واحد های نیروی حرارت:

* 1 قوه اسب = 550 فوت پوند در ثانیه *

* 1 قوه اسب = 746 / 0 کیلو وات *

* 1 قوه اسب = 014 / 1 اسب بخار *

* 1 اسب بخار = 542 فوت پوند در ثانیه *

* 1 اسب بخار = 986 / 0 قوه اسب *

* 1 اسب بخار = 736 / 0 کیلو وات *

* 1 کیلو وات = 1000 وات *

* 1 کیلو وات = 340 / 1 قوه اسب *

* 1 کیلو وات = 359 / 1 اسب بخار *

* 1 کیلو وات = 737 فوت پوند در ثانیه *

واحد های انگلیسی:

* 1 واحد حرارتی = 252 کیلو گرم کالری *

* 1 واحد حرارتی = 393 / 0 قوه اسب در ساعت *

* 1 واحد حرارتی = 293 / 0 کیو وات ساعت *

* 1000 کیلو گرم کالری = 3068 واحد حرارتی *

* 1000 کیلو گرم کالری = 559 / 1 قوه اسب در ساعت *

* 1000 کیلو گرم کالری = 163 / 1 کیلو وات ساعت *

* کیلو وات ساعت = 3411 واحد حرارتی *

* کیلو وات ساعت = 1340 قوه اسب در ساعت *

* کیلو وات ساعت = 6 / 859 کیلو گرم کالری *

<><><><><><><><><><><> 

اندازه استاندارد کاغذ با واحد میلیمتر:

 

ASeriesBSeries

* A0 = 841 @ 1189 * <><><> * B0 = 1000 @ 1414 *

* A1 = 594 @ 841 * <><><> * B1 = 707 @ 1000 *

* A2 = 420 @ 594 * <><><> * B2 = 500 @ 707 *

* A3 = 297 @ 420 * <><><> * B3 = 353 @ 500 *

* A4 = 210 @ 297 * <><><> * B4 = 250 @ 353 *

* A5 = 148 @ 210 * <><><> * B5 = 176 @ 250 *

* A6 = 105 @ 148 * <><><> * B6 = 125 @ 176 *

* A7 = 74 @ 105 * <><><> * B7 = 88 @ 125 *

* A8 = 52 @ 74 * <><><> * B8 = 62 @ 88 *

 

جدول تبدیل واحد ها

* 1 پینت = 568/ 0 لیتر *** 1سانتیمتر = 0394 / 0 اینچ

*1 لیتر= 219 / 0 گالن *** 1میلیمتر = 039 / 0 اینچ

*1 گالن = 546 / 4 لیتر *** 1اینچ = 4 / 25میلیمتر

* 1 انس = 350 / 28 گرم *** 1اینچ = 54 / 2سانتیمتر

*1 گرم= 035 / 0 انس *** 1سانتیمتر = 393 / 0 اینچ

*1 کیلو گرم = 204 / 2 پوند *** 1متر = 093/ 0 یارد

*1 پوند = 453 / 0 کیلو گرم *** 1یارد = 914 / 0 متر

* 1 پوند = 59 / 453 گرم *** 1یارد = 44 / 91 سانتیمتر

* 1 گرم = 00221 / 0 پوند *** 1کیلو متر = 621 / 1 مایل

* 1 گرین = 065 / 0 گرم *** 1مایل = 609 / 1 کیلومتر

* 1 گرم = 43 / 15 گرین *** 1مایل = 3 / 1609 متر

* 1 پود روسی = 380 / 16کیلو گرم *** 1فوت = 305 / 3 متر

* 1 کیلوگرم = 061 / 0 پود روسی ***1متر281 / 3 فوت

* 1 تن = 1000 کیلو گرم *** 1سانتیمتر مربع = 155 / 0 اینچ

* 1 خروار = 300 کیلو گرم *** 1اینچ مربع = 452 / 6 سانتیمتر

* 1 خروار = 100 من تبریز *** 1متر مربع = 764 / 10 فوت مربع

* 1 ری = 12 کیلو گرم *** 1متر مربع = 196 / 1 یارد مربع

* 1 ری = 3 من تبریز *** 1یارد مربع = 836 / 0 متر مربع

* 1 ری = 2650 مثقال *** 1هکتار = 471 / 2 اکر

* 1 کیلو گرم = 1000 گرم *** 1اکر = 404 / 0 هکتار

*1 من تبریز = 3 کیلو گرم *** 1مایل مربع = 590 / 2 کیلو متر

* 1 من تبریز = 640 مثقال *** 1کیلومتر مربع = 386 / 0 مایل

* 1 چارک = 10 سیر *** 1متر مکعب = 315 / 35 فوت

* 1 چارک = 750 گرم *** 1فوت مکعب = 0283 / 0 متر مکعب

* 1 چارک = 160 مثقال *** 1سانتیمتر مکعب = 061 / 0 Cu in

*1 سیر = 75 گرم *** 1متر مکعب = 308 / 1 یارد مکعب

* 1 سیر = 16 مثقال *** 1یارد مکعب = 764 / 0 متر مکعب

*1 مثقال = 6875 / 4گرم *** 1جریب = 405 / 0 هکتار

* 1 مثقال = 24 نخود *** 1هکتار = 471 / 2 جریب

* 1 نخود = 1953 / 0 گرم *** 1اینچ مکعب = 0164 / 0 لیتر

*1 نخود = 4 گندم *** 1لیتر = 03 / 61 اینچ مکعب

* 1 گندم = 0488 / 0 گرم *** 1لیتر = 759 / 1 پینت

<><><><><><><><><> 

Heat Flow Rate :

Btu / H @ 0.2931 = Watt

Kcal / H @ 1.163 = Watt

Horsepower (Boiler) @ 9.81 = KW

Horsepower (U.K) @ 0.7457 = KW

Ton, refrig. (12000 Btu / H) @* 3.517 = KW

Lb / H (Steam at 212 F) @ 0.284 = KW

U (Btu / H.ft.F) @ 5.6783 = U (W/m.K)

Volume :

Gallon (U.S. liquid) @ 3.7854 = Liter

Flow Rate :

Gallon / Min (G.P.M) @ 0.0631 = L / Sec

GPM @ 0.0000631 = M3 / Sec

GPM @ 0.2272 = M3 / H

GPH @ 0.003785 = M3 / H

M3 / H @ 0.2778 = L / Sec

Cu. Ft / Min (CFm) @ 1.698 = M3 / H

CFM @ 0.4719 = L / Sec

Lenght :

Inch @ 25.4 = MM

Ft @ 0.3048 = M

Velocity :

Ft / Min (FPM) @ 0.005008 = M / Sec

Ft / Sec @ 0.3048 = M / Sec

Mass :

Lb (mass) @ 0.4536 = Kg

Force :

Lb (force) @ 4.45 = N

Pressure :

Lb (force) / In (PSI) @ 6.895 = Kpa

PSI @ 0.06895 = Bar

Bar @ 100 = Kpa

Atmosphere @ 101.3 = Kpa

PSI @ 0.703 = M of. water

Ft of water @ 2.989 = Kpa

Inch of water @ 0.2491 = Kpa

* = 3.968 = Btu

<><><><><><><><> 

ارزش حرارتی سوخت های مختلف بصورت تقریبی:

شرح * واحد * نفت سفید * نفت گاز * نفت کوره * گاز مایع *

وزن مخصوص ** 7900 / 0 * 839 / 0 * 9040 / 0 * 5605 / 0 *

ارزش حرارتی *kcal/kg* 11000 * 10700 * 10200 * 12000 *

ارزش Gross*kcal/ lit* 8700 * 9000 * 9200 *

ارزش حرارتی ناویژه *kcal/kg* 10300 * 10100 * 9600 *

ارزش حرارتی ویژه *kcal/ lit* 8150 * 8500 * 8700 *

# *Lit * 158 / 1 * 115 / 1 * 087 / 1 *

## *M3 * 864 / 0 * 897 / 0 * 920 / 0 *

### *Lit * 323 / 1 * 271 / 1 * 242 / 1 *

#### *M3 * 775 / 0 * 785 / 0 * 805 / 0 *

*ارزش حرارتی برق *Kcal/Kw* 860 *

*ارزش حرارتی گاز طبیعی *Kcal/M3 * 9000 *

*ارزش حرارتی ویژه گاز طبیعی *Kcal/M3 * 9500 *

#حجم معادل با یک متر مکعب گاز، مقایسه حجم بر اساس بازده حرارتی مساوی فراورده.

#حجم گاز طبیعی معادل با یک لیتر، مقایسه حجم بر اساس بازده حرارتی مساوی فراورده.

# # حجم معادل با یک متر مکعب گاز، مقایسه حجم بر اساس بازده گاز طبیعی و مایع (80 درصد) و نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره (70درصد)، برق (100 درصد).

### حجم گاز طبیعی معادل با یک لیتر، گاز مایع شامل C3 بمقدار 30 درصد، C4 بمقدار 70 درصد.

تبدیل کیلو وات به اسب بخار:

* KW <><><> HP*****KW <><><> HP*

* 0.06 = 1/12 ***** 18.5 = 25 *

* 0.09 = 1/8 ***** 22 = 30 *

* 0.12 = 1/6 ***** 30 = 40 *

* 0.18 = 1/4 ***** 37 = 50 *

* 0.25 = 1/3 ***** 45 = 60 *

* 0.37 = 1/2 ***** 55 = 75 *

* 0.55 = 3/4 ***** 75 = 100 *

* 0.75 = 1 ***** 90 = 125 *

* 1.1 = 1.5 ***** 110 = 150 *

* 1.5 = 2 ***** 132 = 175 *

* 2.2 = 3 ***** 160 = 200 *

* 3 = 4 ***** 200 = 270 *

* 4 = 5.5 ***** 250 = 340 *

* 5.5 = 7.5 ***** 315 = 430 *

* 7.5 = 10 ***** 355 = 480 *

* 11 = 15 ***** 400 = 545 *

* 15 = 20 ***** ** * ** *

اندازه استاندارد کاغذ با واحد میلیمتر:

ASeriesBSeries

* A0 = 841 @ 1189 * <><><> * B0 = 1000 @ 1414 *

* A1 = 594 @ 841 * <><><> * B1 = 707 @ 1000 *

* A2 = 420 @ 594 * <><><> * B2 = 500 @ 707 *

* A3 = 297 @ 420 * <><><> * B3 = 353 @ 500 *

* A4 = 210 @ 297 * <><><> * B4 = 250 @ 353 *

* A5 = 148 @ 210 * <><><> * B5 = 176 @ 250 *

* A6 = 105 @ 148 * <><><> * B6 = 125 @ 176 *

* A7 = 74 @ 105 * <><><> * B7 = 88 @ 125 *

* A8 = 52 @ 74 * <><><> * B8 = 62 @ 88 *

  • علیرضا حدادی
تعمیرپکیج تهران1 تعمیرپکیج تهران تعمیرپکیج تهران1 تعمیرکار شبانه روزی جنرال گلد اشکان تهویه  عیب یابی پکیج تبلیغات در اشکان تهویه
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
باسلام
علیرضا حدادی هستم
این وبسایت درابتدای شهریورسال94 باهدف ارایه جزوات و مقالات ونرم افزارهای کاربردی صنعت ساختمان ، تاسیسات وسیستم های تهویه مطبوع راه اندازی گردید

(دوستان ارجمند)
جواب تمام سوالات شما دراین سایت موجود است
فقط کافی است کمی وقت بگذارید و باجستجو در بین موضوعات و کلمات کلیدی به جواب مورد نظرتون برسید
به سوالات عیب یابی در تلگرام و بصورت تلفنی پاسخ داده نخواهد شد
لطفا سوالات خود را در سایت در قسمت جستجوی کلمات کلیدی و یا موضوعات سایت جستجو نمایید
دوستان بی ادبی که پیام های ... می گذارند باعث شده اند تا سایت یکسال بروز نشود
متاسفم که بعضی از افراد ذاتا طلب پدرشان را دارند
شما چه سودی به من رسوندی که فحاشی میکنی
اگر دین ندارید لااقل .....
کلمات کلیدی
پکیج پکیج شوفاژ دیواری پکیج دیواری عیب یابی پکیج پکیج ایران رادیاتور نرم افزار آموزشی پکیج شوفاژ دیواری نسخه اندروید پکیج بوتان کولر گازی پکیج شوفاژ دیواری بوش پکیج باکسی ایتالیا پکیج گلدیران پکیج فرولی عیب یابی پکیج بوتان عیب یابی پکیج ایران رادیاتور پکیج لورچ پکیج شوفاژ دیواری اخگر پکیج ایمرگاز کولرگازی کم مصرف کولر گازی اسپلیت دیواری جزوه PDF جزوه کولر گازی اسپیلت کولر گازی اینورتر جزوه آموزشی عیب یابی کولر گازی دانلود رایگان جزوه کد خطای پکیج عیب یابی کولر گازی اسپلیت جزوه آموزش کدخطای کولر گازی ارور کولر گازی عیب یابی پیکج فرولی کولر گازی پرتابل مهندسان عیب یابی پکیج گرم ایران ارور پکیج نرم افزار رایگان تعمیر کولر گازی جزوه رایگان تعمیر کولر گازی کولرگازی سامسونگ جزوه کولرگازیpdf دانلود کولر گازی پنجره ای جزوه عیب یابی مهندسان تاسیسات جزوه پکیج تعمیر پکیج عیوب مهم در کولر گازی کمپرسور فیلم آموزشی عیب یابی پکیج آریستون
پیوندهای روزانه