تعداد دفعات تعویض هوا (n )

 

ساختمان / اتاق

تعداد دفعات تعویض هوا (n )

فضای عمومی

دقیقه 4

فضاهای اتاق زیر شیروانی

12 - 15

سالن

8 - 15

آرایشگاهها

6 - 10

قهوه خانه ها

20 - 30

سالن های زیبایی

6 - 10

موتورخانه ها

15 - 20

سالن بولینگ

10 - 15

سالن غذاخوری

12 - 15

محل های عمومی مثل مساجد

8 - 15

کلوب های عمومی

20 - 30اتاق کامپیوتر

15 - 20

Court Houses

4 - 10

Dental Centers

8 - 12

مراکز دندانپزشکی

6 - 10

سالن های غذاخوری

12 -15

اتاقهای ناهارخوری هتل ها

5

فروشگاه لباس

6 - 10موتورخانه

4 - 6

ساختمان کارخانه (معمولی)

2 - 4

ساختمان کارخانه، دود و رطوبت

10 - 15

ایستگاه آتش نشانی

4 - 10

ریخته گری

15 - 20

گلخانه های صنعتی

20 - 30

تعمیرگاه

20 - 30

انبار تعمیرگاه

4 - 6

خانه (شب)

10 - 18

جواهر فروشی ها

6 - 10

کترینگ

15 - 60

خشکشویی

10 - 15

کتابخانه، عمومی

4

اتاق ناهارخوری

12 -15

ساندویچی ها

12 -15

کلینیک های پزشکی

8 - 12

مطب های پزشکی

8 - 12

لوازم التحریر

15 - 20

ساختمان نساجی

4

خانه رنگ نساجی

15 - 20

ساختمان های شهری

4 - 10

موزه ها

12 -15

دفاتر عمومی

3

دفاتر خصوصی

4

ایستگاه های پلیس

4 - 10

دفاتر پست

4 - 10

تولیدی های حساس

10 - 50

اتاق پمپ

5

رستوران

8 - 12

خرده فروشی ها

6 - 10

کلاس های درس مدرسه

4 - 12

فروشگاه کفش

6 - 10

مراکز خرید

6 - 10

نمایشگاه خودرو

5

رنگ فروشی ها

15 - 20

نجاری

5

پست برق

5 - 10

سوپرمارکت

4 - 10

سالن های عمومی

4 - 10تئاتر

8 - 15

اتاق برق

5 - 10

انبار های ذخیره سازی

2

اتاق انتظار عمومی

4