تفاوت انواع سپتیک تانک پلی اتیلن

سپتیک تانک

تفاوت انواع سپتیک تانک پلی اتیلن

سپتیک تانک پلی اتیلن در اولین تقسیم بندی به دو دسته کلی تقسیم می شود. 1- سپتیک تانک پلی اتیلن دوجداره 2- سپتیک تانک پلی اتیلن دو و سه لایه

1- سپتیک تانک پلی اتیلن دولایه : سپتیک تانک پلی اتیلن دولایه یکی انواع مختلف سپتیک تانک های پلی اتیلن می باشد که پلی اتیلن مورد استفاده در ساخت این نوع سپتیک تانک از نوع چگالی متوسط می باشد یعنی MDPE . این نوع سپتیک تانک بیشتر به رنگ سفید بوده و ضخامت بدنه آن حداکثر 2 سانتیمتر می باشد. این نوع سپتیک تانک تحمل بار خاک بدون سازه نگهبان را ندارد. سپتیک تانک پلی اتیلن دولایه در مواردی که مدفون کردن سپتیک تانک ضرورت نداشته باشد می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

2- سپتیک تانک پلی اتیلن دوجداره : سپتیک تانک پلی اتیلن دوجداره یکی دیگر از انواع مختلف سپتیک تانک می باشد که ضخامت بدنه آن از 6 سانتیمتر آغاز و تا 15 سانتی متر در هر دیواره سپتیک تانک ادامه دارد. این نوع سپتیک تانک تحمل بار خاک بدون سازه نگهدارنده را دارد . سپتیک تانک پلی اتیلن دوجداره از لوله پلی اتیلن دوجداره تولید و به بازار عرضه می گردد. سپتیک تانک پلی اتیلن دوجداره می تواند از لوله اسپیرال ، کاروگیت و کورتیوب تولید گردد. سپتیک تانک پلی اتیلن با لوله اسپیرال دارای بیشترین مقاومت حلقوی و لوله کورتیوب مورد استفاده در تولید سپتیک تانک پلی اتیلن دوجداره دارای کمترین مقاومت حلقوی می باشد.

ضعف اصلی سپتیک تانک پلی اتیلن کورتیوب اولا عدم تولید در شاخه های بیش از 6 متری است که باعث ایجاد جوش در بدنه می گردد. بطور مثال سپتیک تانک پلی اتیلن با قطر 2 متر و طول 7 متر دارای جوش در بدنه سپتیک تانک بین دو لوله کورتیوب به طولهای 6 و 1 متر می باشد که متاسفانه این نوع سپتیک تانک بهنگام بارگذاری در نقطه جوش دارای ضعف شدید خواهد بود.

ضعف دوم لوله کورتیوب در استفاده بمنظور تولید سپتیک تانک، امکان سوراخ شدن سپتیک تانک از فاصله بین مارپیچهایی است دور جداره اول سپتیک تانک چرخانده شده است. در فاصله بین لوله مارپیچی دور جداره اول سپتیک تانک ضخامت بدنه سپتیک تانک پلی اتیلن کورتیوب حداکثر به 1 سانتی متر می رسد که متاسفانه در صورت فشار با سنگ تیز امکان سوراخ شدن دستگاه وجود دارد. لذا سپتیک تانک پلی اتیلن با لوله کورتیوب بهنگام نصب نیز دارای پیچیدگی های بسیاری است.

مقاومت حلقوی لوله اسپیرال مورد استفاده در تولید سپتیک تانک می تواند از مقاومت 2 کیلو نیوتن بر متر مربع آغاز و تا 64 کیلونیوتن بر مترمربع ادامه یابد. برای تولید سپتیک تانک با 10 سانتیمتر خاک بر روی مخزن سپتیک تانک بدون سازه نگهدارنده می توان از لوله پلی اتیلن اسپیرال با مقاومت حلقوی 8 کیلونیوتن بر مترمربع استفاده نمود. بهنگام جوش عدسی ها در سپتیک تانک پلی اتیلن بدلیل نوع خاص سازه اسپیرال امکان ایجاد جوش مقاوم اکستروژن و یا الکتروفیوژن میسر است. ولی در سایر انواع سپتیک تانک پلی اتیلن اعم از سپتیک تانک پلی اتیلن کورتیوب و سپتیک تانک پلی اتیلن کاروگیت فقط امکان ایجاد جوش اکستروژن در عدسی سپتیک تانک پلی اتیلن میسر خواهد بود


دریافت
عنوان: تفاوت انواع سپتیک تانک پلی اتیلنpdf
حجم: 462 کیلوبایت