جدول مشخصات کولرگازی سامسونگ مدل Multi Panel – classic

آموزش رایگان تعمیر کولر گازیx

مشخصات

http://package118.ir

آمپر مصرفی

وزن گاز (g)

کابل ارتباطی

MODEL

NO

یونیت A یا B روشن =۵٫۶

یونیت A و B روشن =۱۱٫۲

کندانسور A=1000

کندانسور B=1000

 هرپنل ۳ رشته AD24B1E3 ۱
یونیت A روشن = ۶٫۲

یونیت C یا B روشن =۵٫۸

یونیت A با B و C روشن =۱۱٫۲

کندانسور A=860

کندانسور B,C=1680

هر پنل ۳ رشته AD26B1E3 ۱