جزوه pdf راهکارهای مصرف بهینه در روشنایی ساختمان


آشنایی با :

روشنایی,
روشنایی ساختمان,
سنسورهای تشخیص حضور ,
سنسورهای روشنایی روز,
 لامـپهـای الکتریکـی,
خصوصیات مهم لامپهای الکتریکی,
لامپ رشته ای هالوژنی,
لامـپ فلورسـنت,
™ لامپهایLED,
لامپ های تخلیه گاز,
مهتابی کم مصرف متال هالید سدیمی جیوه,
بالاست الکترونیکی,
 ترانسهای القـایی,

دریافت
عنوان: آشنایی با راهکارهای بهینه مصرف درروشنایی ساختمان
حجم: 794 کیلوبایت

توضیحات: جزوه pdf