خطاهای پکیج لورچ مدل تک مبدله آرتا


کد خطا

شرح خطا

E1

خطای انجام نشدن اشتعال

E2

خطای عملکرد سوئیچ فشار هوا

E3

خطای ترمیستور سیستم گرمایش

E4

خطای ترمیستور آب مصرفی

E5

خطای مدولاتور شیر گاز

E6

خطای افزایش دمای آب سیستم گرمایش

E7

خطای سوئیچ فشار هوا

E8

خطای کاهش فشار آب سیستم گرمایش

E9

خطای عملکرد کلید حرارتی حد

E10

خطای قفل اصلی

E12

خطای عملکرد رله برد الکترونیکی

E15

خطای موقت عملکرد سوئیچ فشار هوا

E16

خطای تنظیم پارامترها

E25

خطای یخ زدگی مبدل اصلی