دانلود جزوه آموزشی مشعل گاز سوز تک مرحله ای

  دانلود جزوه آموزشی مشعل گاز سوز تک مرحله ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه آموزشی مشعل گاز سوز تک مرحله ای
1- اصول کلی کارکرد مشعل گازسوز
2- آشنایی با قطعات عمده مشعل گازسوز:
-فیلتر گاز
-شیربرقی گاز
-پرشرگاز
-پرشر هوا
-موتور و فن دمنده هوا
-دمپر هوا
-ترانس جرقه زن ، وایرها و الکترود جرقه زن
-یون
-رله کنترل کننده
3- آشنایی با سوخت و احتراق
4- تنظیم مشعل
5-نگهداری و تعمیرات مشعل

 

دانلود

نوع فایل : pdf
حجم فایل :2/011 مگابایت