انتخاب مواد برای مبدل های حرارتی


مروری بر فرآیند کاری
مروری بر طراحی
انتخاب مواد
بخش های تحت فشار
بخش های بدون فشار
در مورد شرایط کاری ماده باید پارامترهای زیر مورد نظر قرار بگیرد
پارامترهای مهم انتخاب مواد در مبدل های حرارتیدریافت


عنوان: دانلود فایل pdf انتخاب مواد برای مبدل های حرارتی
حجم: 740 کیلوبایت
توضیحات: دانلود فایل با فرمت pdf