دانلود فایل راههای مصرف بهینه انرژی در پکیج

دو نوع پکیج بدون مخزن وجود دارد، ولی هر دو تقریباً مثل هم کار می‌کنند: گازی و برقی. وقتی شیر آب گرمی در خانه باز می‌شود، آب سرد به پکیج وارد می‌شود. وقتی جریان آب داخل پکیج شروع می‌شود، المنت حرارتی آب جاری را گرم می‌کنند


دریافت
عنوان: راههای کاهش مصرف پکیج
حجم: 604 کیلوبایت
توضیحات: دانلود فایل راههای مصرف بهینه انرژی