دانلود فیلم های آموزشی مشعل گازوییلی از آپارات

اجزاء مشعل گازوییلی معرفی قطعات وکاربرد سرویس مشعل گازوییلی

اجزاء مشعل گازوییلی معرفی قطعات وکاربرد شیر برقی و نازل مشعل گازوییلی

اجزاء مشعل گازوییلی معرفی قطعات وکاربرد رله و پخش کن مشعل گازوییلی
اجزاء مشعل گازوییلی معرفی قطعات وکاربرد بازکردن نازل مشعل

اجزاء مشعل گازوییلی معرفی قطعات وکاربرد


آموزشگاه مجازی تاسیسات وسیستم های تهویه مطبوع اشکان تهویه مرجع جزوات و نرم افزارهای تاسیسات و سیستم های تهویه مطبوع