دستور العمل مربوط به نصب دستگاه پکیج شوفاژ دیواری 1

   رفع عیب پکیج بوتان     رفع ایراد پکیج بوتان     تعمیر پکیج دیواری بوتان     فشار پکیج ایران رادیاتور     عیب یابی پکیج دیواری     عیب یابی پکیج فرولی     عیب یابی پکیج آریستون     علت قرمز شدن چراغ پکیج بوتان     عیب یابی پکیج ایران رادیاتور     تعمیرات پکیج بوتان     جزوه آموزشی پکیج بوتان     سوالات پکیج شوفاژ گازی     صدای زیاد پکیج ایران رادیاتور     علت آب دادن پکیج

 

دستور العمل مربوط به نصب دستگاه
این دستگاه برای گرم کردن آب، در دمایی کمتر از دمای جوش و
در فشار اتمسفریک طراحی شده است.
پکیج باید به یک سیستم حرارت مرکزی و لوله کشی آب شهر
متصل باشد.
دستگاه را توسط یک سرویسکار مجرب نصب نموده و نسبت به
امور زیر اطمینان حاصل نمایید:
)1لوله های آب متصل به دستگاه را از رسوب و مواد اضافی تخلیه
نمایید.
)2نوع گاز مصرفی را کنترل نموده و نسبت به تناسب دستگاه با
گاز مصرفی منطقه اطمینان حاصل کنید.
)3لوله خروج دود و دودکش را بررسی نمایید. دقت کنید محل
خروج دود مسدود نبوده یا دستگاه دیگری از این دودکش استفاده
نمی کند.

 

دستور العمل مربوط به نصب دستگاه پکیج شوفاژ دیواری 1

دستور العمل مربوط به نصب دستگاه پکیج شوفاژ دیواری 2

دستور العمل مربوط به نصب دستگاه پکیج شوفاژ دیواری4

دستور العمل مربوط به نصب دستگاه پکیج شوفاژ دیواری5

دستور العمل مربوط به نصب دستگاه پکیج شوفاژ دیواری

دستور العمل مربوط به نصب دستگاه پکیج شوفاژ دیواری 7

دستور العمل مربوط به نصب دستگاه پکیج شوفاژ دیواری 8

دستور العمل مربوط به نصب دستگاه پکیج شوفاژ دیواری9

معنی کلمه Package به فارسی

لینک دانلود مستقیم نرم افزار آموزشی پکیج شوفاژ دیواری "نسخه اندروید"3ورژن

لینک دانلود مستقیم  نرم افزار آموزشی آبگرمکن دیواری "نسخه اندروید"3ورژن

لینک دانلود مستقیم نرم افزار آموزشی تعمیر یخچال های خانگی "نسخه اندروید"1ورژن

لینک دانلود مستقیم نرم افزار آموزشی تعمیر لوازم خانگی "نسخه اندروید"

لینک دانلود مستقیم نرم افزار آموزشی کولرگازی اسپیلت "نسخه اندروید"


نرم افزارهای تاسیسات : کاری از علیرضا حدادی