دستگاه پکیج در حالت زمستانی (گرمایش مرکزی) خوب کار  می‌کند اما وقتی آب مصرفی را باز می‌کنیم اولا آب خیلی ضعیف است و ثانیا  دستگاه روشن هم  نمی‌شود. مشکل چیست؟                       

 

احتمالا در  مسیر آب ورودی شهر به داخل دستگاه پکیج فیلتر یا صافی نصب نشده‌است،  درنتیجه شن یا ذرات درشت داخل آب به درون دستگاه رفته و صافی پشت توربین را کیپ، یا درون توربین را پر کرده و مانع چرخش آن می‌شود. با نمایندگان مجاز تماس بگیرید تا فیلتر و توربین را تمیز کند و از ایشان بخواهید فیلتری در  مسیر آب ورودی نصب کنند