رسوب و اتلاف انرژی

رسوب آب یکی از مهمترین عوامل فرسایش و خوردگی تأسیسات حرارتی و برودتی ساختمان‌های مسکونی و عمومی است. سالیانه میلیاردها ریال تجهیزات فلزی تأسیسات نظیر بویلرها، مبدل‌ها، کندانسور، اواپراتور، شیرآلات ، لوله‌ها، رادیاتورها و ... به علت خوردگی و پوسیدگی، اسقاط شده و هزینه سنگینی را به مصرف کنندگان تحمیل می‌کند
در کنار خسارت، خوردگی فلزی که ناشی از رسوب گرفتگی است، مقدار قابل توجهی انرژی گاز، برق و یا نفت را به دلیل عدم تبادل حرارت،به هدر میدهد. تشکیل رسوب در تمامی اجزای داخلی تأسیسات، تبادل حرارت را مختل کرده و راندمان تأسیسات را کاهش می‌دهد.

این پدیده یکی از بزرگترین عوامل اتلاف انرژی در خانه های مسکونی و ساختمان‌ها بوده و موجب نارضایتی مصرف کنندگان نیز می‌شود، چرا که گرما و یا سرمای مورد نیاز هیچگاه به مقدار کافی تولید نمی شود، زیرا رسوب آب باعث کاهش ظرفیت اسمی تأسیسات شده و به سرعت توانایی تجهیزات را کاهش می‌دهد و این موضوع همانگونه که درادامه خواهیم گفت به طور مضاعف باعث اتلاف انرژی می شود.

انسداد لوله‌ها، کانال‌ها و مجراهای تأسیسات در اثر رسوب، مدیران ساختمان‌ها را ناچار به اسید شویی رسوب آب می‌کند. زیرا بدون پاک کردن رسوب، انسداد شدت می یابد؛ تا حدی که فعالیت تأسیسات کاملاً مختل شده و در نهایت متوقف شود

در جریان اسید شویی پدیده خوردگی فلزات تشدید، هزینه های سنگین به سیستم تحمیل و مصرف کنندگان برای چند روز از خدمات تأسیسات بی‌بهره می شوند و این به معنی صرف هزینه های بیشتر و بیشترمیباشد.

اثر رسوب بر اتلاف انرژی موضوعی است که بیشتر مورد توجه متخصصان و مدیران می باشد. در حالی که در اثر این پدیده سالانه معادل یکصد میلیون بشکه نفت خام انرژی در کشور تلف شده و ارزش آن به قیمت فعلی بالغ بر7میلیارد دلار در سال برآورد می شود که می توان با استفاده از فن آوری های پیشرفته، از اتلاف انرژی جلوگیری کرد.

محلول میتره این نوید را می دهد که میتوان به طور کامل بر مشکلات فوق فائق آمده و به واسطه آن سرمایه های ملی خود اعم از نفت و گاز را ذخیره کنیم اما چگونه ...

محلول میتره به طور غیر مستقیم باعث کاهش چشمگیر مصرف سوخت های فسیلی و انرژی تولید شده به واسطه آن می شود.وجود رسوب در کندانسور ها،چیلر ها ، دیگ های آب گرم و بخار همانند عایقی عمل کرده که از انتقال حرارت جلوگیری می کند و بنابراین موجب کاهش راندمان حرارتی و عملکردی تجهیزات و در نتیجه افزایش مصرف انرژی می شود .

بر اساس گزارشات و آزمایش های انجام شده وجودتنها 1 میلی متر رسوب موجب افزایش مصرف و هدر رفتن سوخت های فسیلی و انرژی حاصله از آن ها تا سقف 40 درصد می شود.واضح است که حذف این رسوبات به طرز قابل توجهی موجب کاهش مصرف انرژی می شود.رسوب در Piping ها و لوله های تاسیساتی به طور جداگانه و مضاعفی موجوب هدر فتن انرژی و افزایش مصرف سوخت می شود، به این صورت که با ایجاد رسوب در لوله های تاسیساتی شاهد افت فشار خواهیم بود در نتیجه بخش pumping مربوطه باید انرژی بیشتری برای رفع این افت فشار مصرف کند.

به دو طریق می توان این مشکل را حل کرد :

  1. تعویض لوله های تاسیساتی و متحمل شدن هزینه های گزاف
  2. استفاده از محلول میتره و حفظ سرمایه های ملی و صرفه جویی در هزینه ها

کاهش مصرف آب و برق :

جهت خنک کاری در سیستم های سرمایشی به دلیل وجود انکار ناپذیر رسوبات کاهش قابل توجه راندمان حرارتی و در نتیجه افزایش مصرف آب را شاهد هستیم.از بین بردن رسوبات روی سطوح نقش بسزایی در افزایش راندمان حرارتی و در نتیجه راندمان عملکرد پمپ ها و فن ها دارد که این امر به میزان چشمگیری موجب کاهش مصرف آب و برق و در نتیجه کاهش مصرف انرژی تولیدی به واسطه سوخت های فسیلی می شود.

رسوب در رادیاتور ها و فن کوئل ها،قاتل انرژی!!! :

در سراسر کشور در سازمان ها،ادارات،شرکت ها، دانشگاه ها ، منازل و ... استفاده از رادیاتور ها و فن کوئل ها امری بسیار رایج است.وجودرسوب در جداره های رادیاتور ها و فن کوئل ها امری انکار ناپذیرمیباشد.بعد از گذشت مدت زمانی نه چندان طولانی متوجه می شویم که رادیاتور هاحرارت کافی برای گرم کردن محیط نداشته و یا فن کوئل هافاقد کارایی سابق هستند.کافیست به اطراف خود نگاه کنید اغلب متوجه می شوید که علاوه بر رادیاتور و فن کوئل های روشن، بخاری و اسپیلیت هایی نصب شده اند چرا که سیستم قبل دیگر جوابگو نیست، این مسئله یعنی مرگ انرژی با یک نرخ سرسام آور ، سوخت های فسیلی در حال سوزانده شدن و تولید انرژی ، پیدایش رسوب و هدر دادن این انرژی ها و اضافه کردن اسپیلیت ها و بخاری های گازی و بیشتر و بیشتر کردن مصرف انرژی.