عیب موجود

دلائل ایجاد عیب

اقدامات لازم

الف روشهای عیب یابی ودلایل ایجاد عیب در کولر های گازی) کمپرسور استارت نمی کند و صدائی از آن به گوش نمی رسد.

ارتباط الکتریکی با شبکه قطع است.

کلید را از حالت OFF  خارج و روی یکب از حالتهای عملکرد کولر (سرمایش  فن تنها و ... ) قرار دهید.

فیوز سوخته است.

فیوز را عوض کنید.

ارتباط الکتریکی نادرست است.

سیم کشی را بررسی و اصلاح نمائید.

اورلود عمل نموده است.

منتظر بمانید تا اورلود مدار را برقرار سازد.

ترموستات باز است.

منتظر بمانید تا ترموستات  عمل کند و در صورت متناسب بودن دما با نقطه عملکرد ان جهت معیوب بودن ترموستات انرا بررسی نمائید.

ب) کمپرسور استارت نمی کند اما اورلود عمل مینماید.

ولتا‍ پائین است.

دلیل آن بررسی و رفع گردد.

ارتیاط الکتریکی اجزا نادرست است.

سیم کشی را اصلاح نمائید.

خازن استارت معیوب است.

خازن را تعویض نمائید.

رله استارت همواره باز است.

رله را تعویض نمائید.

فشار کندانسور بالاست.

دلائل بالا بودن فشار را بررسی نمائید(مثل وکیوم نشدن دستگاه  و. ..)

شار‍ژ دستگاه اضافی است.

مبرد اضافی را تخلیه نمائید.

کمپرسور اشکال مکانیکی دارد.

کمپرسور را تعویض نمائید.

سیم پیچ کمپرسور باز یا اتصال کوتاه است.

کمپرسور را تعویض نمائید.

پ) کمپرسور راه اندازی می شود اما قطع و وصل کولر سریع انجام می شود(اورلودهای مکرر)

ولتا‍ژ پائین است.

دلیل آن بررسی و رفع گردد.

اورلود معیوب است.

آنرا تعویض نمائید.

فشار رانش بالاست.

دلیل آن بررسی و رفع گردد.

فشار ساکشن بالاست.

دلیل آن بررسی و رفع گردد.

سیم پیچ کمپرسور اتصال کوتاه شده است.

کمپرسور را تعویض نمائید.

عیب موجود

دلائل ایجاد عیب

اقدامات لازم

ج) دستگاه راه اندازی می شود و پی در پی قطع و وصل می گردد.

·        اورلود

·        به (بند پ) رجوع شود.

·        ترموستات

·        اختلاف زمانی قطع و وصل ترموستات صحیح نبوده و باید تنظیم شود.

·        بالا بودن فشار بدلائل زیز سیستم را قطع می کند.

·        ناکافی بودن جریان هوا

·        شارژاضافی

·        وجود هوا در سیستم

 

·        حجم هوادهی به کندانسور بررسی گردد

·        میزان اضافی آن تخلیه گردد.

·        سیستم تخلیه و وکیوم شارژ گردد.

·        پائین بودن فشار بدلائل زیر سیستم را قطع می کند.

·        سوپاپ کمپرسور نشتی دارد.

·        شارژ گاز ناکافی است.

·        لوله موئین مسدود است.

·        کمپرسور تعویض گردد.

·        ابتدا نشت یابی سپس دستگاه شارژ گردد.

·        لوله موئین تعویض گردد.

چ) سیستم به طور مداوم کار می کند و ترموستات عمل نمی نماید.

·        ناکافی بودن مبرد

·        نشتی سیستم بررسی و دستگاه شارژ گردد.

·         وجود گازهای تقطیر ناپذیر در سیستم (مانند هوا و ...)

·        سیستم تخلیه و وکیوم شارژ گردد.

·        لوله موئین درست انتخاب نشده است.

·        از اندازه صحیح آن استفاده شود.

·        پنجره ها و درهای رو به بیرون اتاث باز است.

·        درها و پنجره ها بسته شوند.

·        سطح اواپراتور یخ زده یا کثیف است.

·        بررسی و رفع عیب گردد.

·        فیلتر در ایر مسیر را مسدود نموده است

·        تعویض نمائید.

·        ظرفیت دستگاه مناسب با فضای مورد استفاده انتخاب نشده است.

·        دستگاه دیگری را با مشاوره شرکت سازنده نصب نمائید.

·        چرخش بلوور وجود ندارد.

·        بررسی و رفع عیب گردد.

عیب موجود

دلائل ایجاد عیب

اقدامات لازم

ح) خازن استارت سوخته یا اتصال کوتاه یا باز است.

رله بطور صحیح قطع و وصل نمی کند.

پلاتین ها را تمیز و در صورت غیر موثر بودن رله را تعویض نمائید.

بدلائل زیر رله استارت در مدت طولانی در مدار بافی می ماند.

ولتا‍‍ژ شبکه پائین است.

رله انتخابی مناسب نمی باشد.

-         دلائل بررسی و رفع عیب شود.

-         رله تعویض شود.

قطع و وصل دستگاه به طور مداوم انجاممی شود.

دلائل بررسی و رفع عیب گردد.

خازن مناسب انتخاب نشده است.

با مشاوره شرکت سازنده خازن صحیح انتخاب گردد.

خ) خازن رانینگ معیوب است.

خازن انتخابی نامناسب است.

خازن را صحیح انتخاب نمائید.

ولتا‍ژ شبکه بالاست.

دلائل بررسی و رفع عیب شود.

د) رله معیوب یا سوخته است.

رله انتخابی مناسب نمی باشد.

رله مناسب انتخاب گردد.

رله در وضعیت نامناسب نصب شده است.

وضعیت نصب آن بررسی و اصلاح گردد.

ولتاژ شبکه بالا یا پائین است.

دلائل بررسی و رفع عیب گردد.

قطع و وصل دستگاه مداوم می باشد.

دلائل بررسی و رفع عیب گردد.

خازن رانینگ مناسب نمی باشد.

با خازن مناسب تعویض نمائید.

ذ) ساکشن یخ زده یا مرطوب است.

لوله موئین مناسب انتخاب نشده است.

از لوله موئین با قطر کمتر و یا با طول بلند تر استفاده شود.

فن اواپراتور عمل نمی کند.

دلائل بررسی و اصلاح شود.

شارژ دستگاه زیاد می باشد.

شارژ اضافی تخلیه گردد.

سطح اواپراتو یا فیلتر کثیف و مسدود است.

تمیز کرده تا رفع عیب گردد.

ر) خط مایع یخ بسته و یا مرطوب است.

فیلتر درایر کثیف است.

تعویض گردد.

شارژ مبرد کم است.

به میزان مناسب شارژ گردد.

عیب موجود

دلائل ایجاد عیب

اقدامات لازم

ز) دستگاه صدا دارد.

لوله ها ارتعاش دارند.

بررسی و رفع عیب گردد.

دستگاه به طور صحیح بر روی نگهدارنده نصب نشده است.

بررسی و رفع عیب گردد.

کمپرسور صدا دارد.

در صورت صحیح بودن وضعیت نصب کمپرسور تعویض می گردد.

بدنه دستگاه ضعیف بوده و ارتعاشات به ان منتقل می گردد.

بررسی و رفع عیب گردد.

س)کمپرسور نمی تواند در حالت PSC  استارت نماید.

ولتاژ شبکه پائین است.

ولتاژ شبکه پائین است.

فشار سیستم متعادل نشده است.

زمان بیشتری صبر نموده تا متعادل گردد ودر غیر اینصورت دلائل بررسی و رفع عیب گردد.

فشار کولر در حالت خاموشی بالاست.

میزان فشار در حالت خاموشی کولر نبایستی از  170 psi  بالاتر باشد.

خازن مناسب انتخاب نشده است.

خازن با ظرفیت مناسب انتخاب گردد.

جریان کافی از سیم ها عبور نمی نماید

بررسی و سیمها بطور مناسب انتخاب گردند.

در موقع استارت افت ولتاژ ناگهانی بوجود می آید.

بررسی و رفع عیب گردد.

ش) پیستون شیر چهار راهه برقی در موقعیت میانی قرار دارد گرفته و کولر در هر دو حالت سرمایش و گرمایش ، به شکل گرمایش عمل می نماید.

لوله های موئین متصله به شیر برقی چهر راه مسدود است.

در صورت امکانپذیر بودن رفع عیب گردد در غیر اینصورت شیر برقی تعویض شود.

سولونوئید ولو در اختلاف فشار پائین عمل می کند.

دلائل آن بررسی و رفع عیب گردد.

ولتاژ پائین است.

دلائل آن بررسی و رفع عیب گردد.

مسیر حرکت پیستون شیر برقی مسدود است.

شیر برقی تعویض گردد. 

  

 

برای کولرهای دو تکه نشانه های زیر دلیل بر عملکرد نادرست دستگاه نبوده و سیستم بطور طبیعی عمل می نماید.

 

 

 عیب یابی کولر گازی اسپیلت 

هر آنچه باید در مورد کولر گازی بدانیم 

روشهای عیب یابی و دلایل ایجاد عیب در کولر گازی 

آموزش تخصصی نصب و تعمیر انواع کولر گازی اسپلیت 

روشهای کاهش مصرف برق در کولر گازی اسپلیت

عیب های مهم درکولرگازی

اسپیلت وکولرگازی دیواری

معرفی اسپیلت و کولر گازی سامسونگ

معرفی اسپیلت و کولر گازی پاناسونیک

معرفی اسپیلت و کولر گازی هایسنس

معرفی اسپیلت وکولرگازی هیتاچی

معرفی اسپیلت و کولر گازی اجنرال

نرم افزارآموزشی تعمیروعیب یابی کولرگازی

لینک دانلود مستقیم نرم افزار آموزشی پکیج شوفاژ دیواری "نسخه اندروید"3ورژن

لینک دانلود مستقیم  نرم افزار آموزشی آبگرمکن دیواری "نسخه اندروید"3ورژن

لینک دانلود مستقیم نرم افزار آموزشی تعمیر یخچال های خانگی "نسخه اندروید"1ورژن

لینک دانلود مستقیم نرم افزار آموزشی تعمیر لوازم خانگی "نسخه اندروید"

لینک دانلود مستقیم نرم افزار آموزشی کولرگازی اسپیلت "نسخه اندروید"


نرم افزارهای تاسیسات : کاری از علیرضا حدادی