سیستم شوت زباله (شوتینگ)


 

حمل دستی زباله باعث پخش زباله و بوی نامطبوع و عمل تولید میکروبهای بیماریزا می باشد. این امر در مجتمع های مسکونی و همچنین ساختمان ها بیشتر صورت می گیرد.
برای سهولت در امر حمل زباله و جلوگیری از مشکلات در حمل زباله سیستم شوتینگ (شوت زباله) طراحی و ساخته شده که از مزایای این سیستم عبارتند از :
1. شوت زباله آسایش خانواده را تامین می کند .
2. شوت زباله از بار ترافیکی آسانسور ، در ساعاتی که باید زباله ها به خارج از ساختمان منتقل شوند می کاهد.
3. شوت زباله در کاهش مصرف نیروی انسانی ، کاهش مصرف برق و استهلاک آسانسور تاثیر گذار است و در نتیجه به اقتصاد خانواده کمک می کند .
4. شوت زباله شیرابه و اثر شیرابه زباله را حذف ، و در تمیز ماندن فضای ساختمان موثر است .
5. شوت زباله بهداشت را برای ساختمان به ارمغان می آورد . شرایط بهداشتی از قبیل : شستشو سطح داخلی کانال ، عدم نفوذ پشه ، مگس و عدم اشاعه حیوانات موذی و حذف بوی نامطبوع زباله ، در سیستم شوت زباله رعایت باشد .
6. هر چقدر تعداد طبقات ساختمان بیشتر باشد لزوم استفاده از سیستم شوت زباله بیشتر احساس می شود .
7. در سامانه شوت و دفع زباله نباید فقط به کانال و دریچه اکتفا کرد و می بایست سامانه شوت رباله  کامل و به روز باشد.

 
شوت زباله - کلیه واحدها می بایست مجهز به مخازن تفکیک زباله در مبدأ باشند

 

کلیه واحدها می بایست مجهز به مخازن تفکیک زباله در مبدأ باشند   

مشخصات مخازن باید به ترتیب ذیل باشد:

        ۱-۱-از مواد مقاوم و ساده باشد.
        ۱-۲-درب دار باشد.
        ۱-۳- از سطوح صاف و بدون درز ساخته شود.
        ۱-۴-قابل شستشو باشد.
        ۱-۵-حتی الامکان سبک باشد.

کلیه مجتمعهای ساختمانی باید دارای شوت زباله به تفکیک تر و خشک باشد.   

    مشخصات کلی شوتهای زباله به شرح ذیل می باشد:

        ۲-۱ - درب    

            ۲-۱-۱- کلیه دربهای شوت باید آب بند کامل و دارای واشر مناسب پلاستیکی باشد.
            ۲-۱-۲- جنس آنها از مواد مقاوم در مقابل خوردگی ، زنگ زدگی و ضربه باشد.
            ۲-۱-۳- ابعاد درب شوت به ترتیبی باشد که از ورود اجسام بزرگ و غیرمتعارف جلوگیری نماید.
            ۲-۱-۴- شکل دربها به ترتیبی باشد که پس از باز شدن بصورت مخزن جاگذاری زباله عمل نموده و از ارتباط مستقیم با شوت جلوگیری نماید.
            ۲-۱-۵- مسیر انتقال زباله از درب ورودی شوت به کانال اصلی باید دارای شیب مناسب جهت تخلیه و هدایت زباله باشد.

        ۲-۲-کانال اصلی    

            ۲-۲-۱- از جنس مناسب قابل شستشو بدون درز و دارای سطح مناسب (صیقلی) ساخته شود.
            ۲-۲-۲- دارای امکان شستشو و تهویه باشد.
            ۲-۲-۳- در انتها با ایجاد شیب مناسب و تمهیدات دیگر از سرعت بیش از حد حاصل از پرتاب زباله جلوگیری شود.
            ۲-۲-۴- مسیر انتقال زباله به شکلی باشد که از ماندن زباله در درزهای اتصال جلوگیری شود.
            ۲-۲-۵- در انتها دارای درب تخلیه مناسب باشد.
            ۲-۲-۶- اگر از فلز ساخته می شود ضدزنگ باشد.

        ۲-۳- اتاقک ذخیره سازی   

            ۲-۳-۱- ابعاد اتاق باید به ترتیبی باشد که با در نظر گرفتن میزان زباله تولیدی قابلیت نگهداری زباله به مدت حداقل ۲۴ ساعت را داشته باشد.( با احتساب سرانه تولیدی برای هر نفر ۱ کیلوگرم و دانسیته ۳۳۰ کیلوگرم بر مترمکعب)
            ۲-۳-۲-دیوارها و کف محل باید قابل شستشو و بدون درز و ترک باشد.
            ۲-۳-۳-دارای فاضلاب رو باشد.
            ۲-۳-۴-دارای لوله کشی آب سرد و گرم باشد.
            ۲-۳-۵-دارای هوکش و سیستم تهویه باشد.
            ۲-۳-۶-دارای چراغهای قاب دار ضدجرقه باشد.
            ۲-۳-۷-دارای توری باشد.
            ۲-۳-۸-دارای درب مناسب باشد.

        ۲-۴- محل ذخیره و تحویل به شهرداری     

            ۲-۴-۱- کلیه زباله های جمع آوری شده در مخازن زیرشوتهای زباله باید به این مکان جهت تحویل به عوامل شهرداری انتقال پیدا کند.
            ۲-۴-۲- این محل علاوه بر مشخصات ذخیره سازی باید به ابعادی ساخته شود که امکان بارگیری توسط کامیون مقدور باشد.
            ۲-۴-۳- دارای چراغهای قاب دار ضدجرقه باشد.
            ۲-۴-۴- حتی الامکان از محل سکونت سکنین ، محل بازی بچه ها و دید عمومی دور باشد.
            ۲-۴-۵- قابلیت کنترل توسط افراد مسئول بر رفت و آمد و تخلیه وجود داشته باشد.
            ۲-۴-۶- محل مورد نظر در دسترس ترین نقطه ممکن باشد.

            ۲-۴-۷- ترجیحاً درب بارگیری توسط شهرداری از داخل خیابان باشد.