دو مبدله :

                      مبدل پکیج

در بعضی از پکیج ها به جای استفاده مبدل " دو منظوره " از دو عدد مبدل استفاده می نمایند . که به مبدل اولیه و ثانویه شناخته می شوند

دانلود برنامه آموزشی تعمیروعیب یابی پکیج شوفاژ دیواری (نسخه اندروید)

دانلود برنامه آموزشی تعمیروعیب یابی پکیج شوفاژ دیواری (نسخه اندروید)