شیرپرکن


شناخت قطعات پکیج شیر پرکنمادامی که پکیج هنوز راه اندازی نشده ، ( آبی در داخل مدار وجود ندارد ) و یا آب سیستم کاهش یافته باشد ، می بایست مطابق شکل " شیر پرکن " را باز نماییم تا آب شهر وارد سیستم مدار گرمایش شود .

در حقیقت تنها راه ارتباطی آب مدار گرمایش و مدار آب گرم بهداشتی ، شیر پرکن می باشد.


دانلودجزوه آشنایی با پکیج شوفاژ دیواری اشنایی با قطعات پکیج ، فرمول های محاسباتی بازدهی حرارتی و ...


دانلودجزوه آشنایی با پکیج شوفاژ دیواری اشنایی با قطعات پکیج ، فرمول های محاسباتی بازدهی حرارتی و ...

 

 

 

 

 


 

 

آشنایی با پکیج شوفاژ دیواری 

آشنایی با قطعات پکیج شوفاژ دیواری 

آشنایی با مراحل نصب پکیچ شوفاژ دیواری 

چگونگی نصب 

فرمول های محاسباتی بازدهی حرارتی


http://cdn.persiangig.com/preview/trwYHxEZlq/takhfif-ok.gif