صدای یخچال زیاد و غیرعادی است؟

علت صدا دادن یخچال:

موتور معیوب است.
یا اتصالات موتور به شاسی شل شده است.
فن موتور دچار مشکل شده یا یخچال شما تراز نیست

دریافت
عنوان: عیب یابی یخچال فریزر
حجم: 572 کیلوبایت
توضیحات: دانلود رایگان جزوه عیب یابی یخچال فریزر