عیب یابی کولر گازی اسپلیت 

کولر روشن نمی‌شود.

پریز برق ندارد :

نسبت به قطعی پریز برق اقدام نمایید.

دوشاخه یا سیم رابط کولر معیوب است :

بدنه کولر را با احتیاط جدا نموده و پس از آن که دو شاخه را وارد پریز نموده با ولت سنج ، مقدار برق را در ترمینال اصلی اندازه گیری کنید. اگر در ترمینال اصلی ولتاژ وجود نداشت ابتدا دوشاخه سپس سیم رابط را تعویض کنید. البته در صورتی که در بررسی دوشاخه ، عیب خاص مشاهده نشده باشد.


کلید اصلی خراب است :

کلید را تعویض کنید.


سیمهای رابط قطع شده‌اند :

اگر فاز یا نول در سیم بندی مدار قطع شده باشد عیب 1 بوجود می‌آید. بنابراین لازم است صحت اتصالات محل انشعاب بین ترموسات و کلید موتور فن بررسی شود.

موتورفن روشن است اما کمپرسور به راه نمی‌افتد

فاز 1 نول اصل کمپرسور قطع است : سیمهای رابط را مورد بررسی قرار دهید. در صورت مشاهده سیمی که از محل اتصال خود خارج شده ، نسبت به اتصال مجد آن اقدام کنید.


ترموسات خراب است : ترموسات را تعویض کنید. لازم به ذکر است هنگام خرید ترموسات جدید ، مطمئن شوید که ترموسات مخصوص کولر گازی است.


اورلود دائما در حالت قطع است : کنتاکتهای اورلود در حالت عادی به یکدیگر متصل هستند که این اتصال بوسیله اهم‌متر دیده می‌شود در غیر این صورت اورلود با شماره کد مشابه خود تعویض کنید.


کمپرسور خراب است : بهتر است کمپرسور را در حالیکه متصل به برق است مورد آزمایش قرار دهید. کولر را روشن نموده و موتور فن را به حرکت اندازید. ترموستات را نیز در حالت روشن قرار داده و اگر از قبل سر سیمهای موتور را شناسایی نموده‌اید، ابتدا به اندازه کافی می‌رسد اما حرکت نمی‌کند باید کمپرسور را تعمیر و یا تعویض نمایید.


خازن راه انداز کمپرسور معیوب است : خازن را از مدار خارج کنید و پس از تخلیه آن را مورد آزمایش قرار دهید. در صورت مشاهده عیب خازن نسبت به تهیه خازن جدید اقدام نمایید.

کلید فن را بر روی تمام حالتها قرار داده‌ایم، اما فن روشن نمی‌شود.

فاز یا نول اصلی فن قطع شده است : دو خط مذکور را بررسی کنید و در صورت مواجه یا پارگی و یا جدا شدن سیمی از کنتاکت خود ، عیب را برطرف سازید تا فن بکار خود ادامه می‌دهد.


کلید فن خراب است : کلید فن را تعویض کنید تا موتور فن با حرکت کلید به راه افتد.


خازن راه‌انداز موتور فن معیوب شده : خازن راه‌انداز موتور فن را از مدار خارج نموده و پس از تخلیه آن را آزمایش کنید اگر خازن معیوب است آن را تعویض نمایید.


موتورفن معیوب است : توصیه می‌شود موتور را با تعمیرگاه منتقل و رفع عیب آن را به تعمیرکاری مجرب واگذار کنید.

کمپرسور و فن هر دو در حال کارند، اما خنک کنندگی کولر بسیار کم است.

ترموستات تنظیم نیست : ترموستات را بر روی درجه مناسب قرار دهید تا سرمایی که از کولر ایجاد می‌کند پاسخ گوی نیاز محیط منزل باشد.


موتور فن نیم سوز است : موتور فن را به تنهایی آمپرسنجی کنید. اگر جریان اضافی می کشد نیم سوز است و باید سیم پیچی آن تجدید شود.


فیلتر خروجی هوا کثیف است : ورودی‌های هوا به داخل کولر مشخص شده است .باید هر چه نسبت به پاک نمودن قسمت‌های مذکور اقدام کنید.


یاتاقان‌های محور فن خراب شده است : یاتاقان‌ها را تعویض کنید.

بدنه کولر برق دارد.

اتصال بدنه ممکن است از کمپرسور و یا فن ، خازن‌ها و یا سیم‌های رابط باشد مانند سایر لوازم برقی خانگی ابتدا ارتباط الکتریکی مصرف کننده‌های ماشین را با مدار قطع کنید. اگر اتصال بدنه از بین رفت یکی از آنها دارای اتصال بدنه است هر کدام از مصرف کننده‌ها را جداگانه بوسیله اهم‌متر با لامپ سری تست کنید و در صورت برخورد با قطعه معیوب ، سایر اتصالات مدار را به شکل اولیه بار ، باز گردانید و اتصال بدنه آن را برطرف سازید. اگر با قطع مصرف کننده‌های مدار اتصال بدنه همچنان برقرار بود، سیم بندی مدار را تعویض کنید.


سرمای کولر بیش از حد زیاد است و علی رغم کار مدار اتوماتیک نمی‌کند.

این عیب می‌تواند از جوش خوردگی‌های کنتاکت‌های کلید درون ترموستات باشد. ولوم ترموسات را در جهت خلاف عقربه‌های ساعت (به سمت صفر) بچرخانید. اگر ترموسات خاموش نشد آن را تعویض کنید البته می‌توان قاب مخصوص ترموسات را جدا کرد و با سمباده کشی سطح کنتاکت‌ها ، از آن مجددا استفاده نمود. اما تجربه نشان داده است که کنتاکت‌های جوش‌خورده پس از مدت اندکی مجددا دچار همین عیب می‌شوند. زیرا کار مداوم کولر بر کمپرسور آسیب می‌رساند و در مقابل قیمت ترموسات تعمیر کمپرسور به هیچ وجه مقرون به صرفه نیست. این عیب می‌تواند از خروج لوله بلوی ترموسات از جایگاه خودش نیز ناشی شود. این عیب می‌تواند از ایجاد حفره باریکی در سیستم گاز ترموسات نیز ایجاد شود.


اگر کلید ترموسات سالم است (جوش نخورده) و لوله بلوی نیز در محل خودش مستقر باشد. گاز درون ترموسات از حفره باریکی خارج شده است و به ناچار می‌بایست ترموسات را تعویض کنید.


با قرار دادن کلید قدرت کولر بر روی حالت on فیوز مخصوص کولر و یا فیوز منزل قطع می‌شود.


اتصال کوتاه در کولر عموما به سبب فاسد شدن عایق خازن‌های راه انداز می‌باشد. در پوش کولر را جدا کنید و به ظاهر خازن‌ها توجه کنید. اگر در بدنه خازن‌ها یا یکی از خازن‌ها آثار سوختگی و یا شکافی مشاهده شد خازن معیوب را تعویض کنید. اتصال کوتاه می‌تواند در کمپرسور یا فن رخ دهد. از اینرو سیمهای رابط آنها را جدا کرده و کولر را مجددا روشن نمایید. اگر اتصال کوتاه صورت نگرفت یا کمپرسور دچار اتصالی است و یا موتور فن هر کدام را جدا گانه بررسی نموده و مورد معیوب را رفع عیب کنید. اما اگر با توجه به خارج نمودن فن و کمپرسور از مدار ، همچنان اتصالی رخ دهد، کل سیم بندی مدار را تعویض کنید.

از کولر باد گرم خارج می‌شود.

این عیب می تواند با روشن نشدن کمپرسور مرتبط باشد که قبلا آن را شرح دادیم صرف نظر از عیبهای قبلی و به فرض آنکه کمپرسور در حال کار است. گاز فریون 22 از کولر نشت کرده است که باید توسط تعمیرکاری مجرب محل نشت مشخص شده و پس از جوشکاری و آزمایش مجدد هوای درون لوله‌ها بوسیله پمپ تخلیه هوا ، تخلیه شده و سپس شارژ صورت پذیرد. اگر پروانه خنک کننده کندانسور هرزگرد شده باشد و عمل خنک شدن گاز درون آن صورت نگیرد سرمای ایجاد شده توسط کولر شدیدا تحت تأثیر قرار گرفته و به هیچ وجه قابل مقایسه با شرایط خنک شدن گاز درون کندانسور نخواهد بود. 


مورد مذکور را می‌توان با برداشتن دریچه کولر و یا جدا نمودن در پوش کولر مشاهده و عیب آن را رفع کرد. علت دیگری که می‌تواند این عیب را بوجود آورد طولانی بودن توقف‌های ترموستات است که در نتیجه آن ، تبرید کولر شدیدا کاهش می‌یابد ، ترموستات را تنظیم کنید.

مباحث مرتبط با عنوان

ترموستات

پمپ تخلیه هوا

کمپرسور

کولر آبی

کولر گازی

گاز فریون

                                               

عیب یابی کولر گازی اسپیلت 

هر آنچه باید در مورد کولر گازی بدانیم 

روشهای عیب یابی و دلایل ایجاد عیب در کولر گازی 

آموزش تخصصی نصب و تعمیر انواع کولر گازی اسپلیت 

روشهای کاهش مصرف برق در کولر گازی اسپلیت

عیب های مهم درکولرگازی

اسپیلت وکولرگازی دیواری

معرفی اسپیلت و کولر گازی سامسونگ

معرفی اسپیلت و کولر گازی پاناسونیک

معرفی اسپیلت و کولر گازی هایسنس

معرفی اسپیلت وکولرگازی هیتاچی

معرفی اسپیلت و کولر گازی اجنرال                                                                     بازگشت به کولر گازی 
تعمیربرد کولراسپیلیت - برد الکترونیکی کولر - برد کولر اسپلیت پاناسونیک - تعمیر برد وترموسات کولر گازی -برد کولر گازی - برد الکترونیکی کولرهای گازی - دانلود اموزش تعمیر برد الکترونیکی کولر گازی - آموزش برد الکترونیکی کولر گازی - تعمیرات برد کولر - برد کولر - برد کولر گازی lg - دانلود رایگان راهنمای سرویس کولر گازی جنرال - آموزش تعمیر برد کولرهای اسپیلت - آموزش تعمیر برد کولر گازی - برد کولر گازی - کتاب تعمیرات برد کولرگازی - آموزش بورد الکترونیکی کولر اسپلیت - کتاب آموزش تعمیر بورد الکترونیکی اسپلیت -کتاب تعمیرکار کولر گازی - تعمیر برد کولر گازی - تعمیرات برد کولرگازی - دانلود اموزش تعمیرات برد کولر -دانلودآموزش تعمیرات برد کولر های دوتیکه - آموزش تعمیر برد اسپیلت lg - تعمیرات بردهای الکترونیکی کولر گازی - تعمیرکارکولرگازی دوتیکه - نقشه تعمیربرد کولر گازی - کولراسپیلیت مدیا - دانلود آموزش تعمیرات کولرهای اسپلیت - برد کولرگازی - برد کولر گازی تراست - آموزش تعمیربرد کولر گازی - آموزش تعمیرات برد الکترونیکی کولر اسپیلت - تعمیر برد کولر دوتیکه - برداسپیلت - آموزش تعمیر برد کولر گازی - آموزش بورد اسپلیت تراست - راهنمای تعمیربرد اسپیلت - دانلود آموزش تعمیر کولر گازی و اسپلیت - کتاب تعمیر و عیب یابی برد کولر اسپیلت - برد کولر گازی - تعمیر برد کولر اسپلیت - برد کولر گازی سامسونگ - عیب یابی برد کولر گازی - اموزش تعمیرات برد کولر - دانلود آموزش تعمیرونگهداری کولر - عیب یابی کولر های اسپلیت پاناسونیک - تعمیر برد کولر دوتیکه - اموزش تعمیرات برد اسپیلت - نقشه برد الکترونیکی کولر اسپیلت -اموزش تعمیر کولر گازی تراست - دانلود رایگان آموزش تعمیرات کولراسپیلت - تعمیر برد کولر گازی lg - تعمییر بردهای کولر دوتیکه - برد کولر گازی - خریدبردکولرگازی LG - اموزش تعمیرات برد کولر گازی - تعمیر کولر گازی hitachi - اموزش برد کولر اسپلیت در تهران - برد الکترونیک کولر گازی هیتاچی - تعمیر کولر hitachi - تعمیر برد - دانلود آموزش تخصصی کولر گازی و اسپیلت - دانلود جزوه آموزش تخصصی کولر گازی و اسپیلت - برد الکترونیکی کولر گازی - برد الکترونیکی کولر گازی هیتاچی - نقشه الکترنیک کولرهای اسپیلت - قیمت برد الکترونیکی کولر گازی هیتاچی - کتاب عیب یابی وتعمیر اسپلیت - دانلود آموزش تعمیر کولر گازی اجنرال -کولر اسپلیت برد - کتاب تخصصی تعمیر کولر گازی واسپیلت - نقشه برد کولر download - دانلود کتاب آموزش تعمیرات بردهای الکترونیکی - دانلود کتاب تعمیر تخصصی کولر - دانلود آموزش تعمیرات کولر گازی - فروش برد کولر - تعمیر گاه مرکزی کولر گازی جنرال - کتاب آموزش بردهای الکترونیک کولر - برد کولر گازی سامسونگ -فروش برد کولر گازی - اموزش رایگان تعمیرات و عیب یابی کولر گازی - دانلود رایگان کلرهای اسپلیت پانسونیک - تعمیر برد الکترونیکی - دانلود تعمیر کولر - کتاب اموزش برد کولر دو تیکه - نقشه برد کولر media -اموزش رایگان تعمیر برد - نقشه برد کولر اسپلیت - دانلودرایگان نقشه بردالکترونیک اسپلیت اجنرال - کتاب الکترونیکی آموزش اسپیلت - بورد کولر اسپیلت - تعمیر برد کولر اسپیلیت - اموزش برد کولر - تعمیر انواع برد کولر گازی - کتاب آموزش تعمیرات برد - دانلود کتاب آموزش تعمیرات برد کولر گازی - راهنمای تعمیرات کولر اسپلیت جنرال - دانلود عیب یابی کولر اسپیلت جنرال - نقشه برد کولر - دانلود کتاب تعمیرات کولر گازی -دانلود تعمیر بردهای الکترونیکی - برد گاز کولر اسپیلت - دانلود رایگان کتاب تعمیر کولر گازی - آموزش رایگان تعمیر بردهای اسپلیت - آموزش تعمیرات برد دانلود رایگان - تعمیر برد کولر دو تیکه - آموزش تعمیرات برد الکترونیکی انواع کولرهای دوتکه - آموزش تعمیرات کولرهای هایسنس - تعمیر فارسی کولر گازی - فیلم آموزشی رایگان تعمیرات بردهای الکترونیکی - دانلود تعمیر کولر گازی - آموزش تعمیراتبرد کولیر کازى - عیب یابی کولر گازی - آموزش تعمیر برد - عیب یابی کولر اسپلیت جنرال - دانلود اموزش تعمیر برد الکترونیکی -آموزش تعمیر بوردکولر - کتاب الکترونیک رایگان تعمیر بردهای الکترونیکی - اموزش تعمیر برد کولر - نقشه الکتریکی کولر گزی اسپیلت ال جی - قیمت بورد کولر گازی اسپیلت - کتاب تعمید بزد کولر اسپلیت - نحوه عیب یابی برد کولر دوتیکه - نقشه الکترونیک کولر گازی دوتیکه - کتاب تعمیر بردکولر اسپیلت - نقشه بورد کولرگازی - عیب یابی کولردوتیکه سامسونگ - تعمیرات تخصصی بورد کولر دو تیکه ال جی - نقشه کولر دو تیکه lg - برد کولر اسپلیت - نقشه برد کولرهای دوتکه - دانلودرایگان تخصصی کتاب تعمییر کولر گازی - نقشه الکترونیکی برد کولر های دوتیکه - قیمت برد اسپیلت تراست - تعمیر بردهای کولر اسپیلت ا جنرال - خرابی برد کولر دوتیکه پاناسونیک - تعمیر برد کولر دو تکه سامسونگ - نقشه برد الکترونیکی کولر های گازی - کتاب تعمیر کولر گازی - نقشه برد کولر گازی سامسونگ - برد کولر الکترونیکی کولر گازی تراست - نقشه برد کولردوتیکه گازی سامسونگ - قیمت برد کولر گازی اسپلیت سامسونگ - اموزش رایگان تعمیرات برد کولر اسپلیت - نقشه برد کولر دو تیکه lg - عیب در برد کولر جنرال - خرابی کولرهای دوتیکه - خرابی برد کولر گازی- تعمیرات کولر کازی - نقشه برد کولر دوتیکه تراست - برد کولر دوتیکه سامسونگ - راهنمای عیب یابی کولر گازی اسپیلت جنرال - تعمیر کولر LG - قیمت برد کولر - تعمیربرد اسپیلت - نحوه عیب یابی برد کولرهای گازی دو تکه - عیب یابی کولر اسپیلت - تعمیرکار برد اسپیلت - دانلودعیب یابی کولراسپیلت و - آموزش تضمینی برد کولر اسپلیت - عیب بورد کولر گازی سامسونگ - دانلودرایگان کتاب تخصصی کولراسپلیت - دانلود اموزش تعمیربرد اسبلیت - کتابچه الکترونیکی آموزش کولر - اموزش بردهای الکترونیکی و قطعات الکترونیکی برد در یخچال فریزرها - تعمیرات اسپیلیت تراست - آموزش تعمیرات برد اسپلیت - نقشه برد الکترونیکیه کولرهای اسپیلت یا 2 تیکه - نقشه برد اسپیلت - کتاب اموزش تعمیرات برد کولر گازی - کتاب عیب یابی برد کولر اسپلیت - تعمیرات برداسپلیت - آموزش برد الکترونیک کولر - دانلود تعمیرکار کولر - آموزش رایگان تعمیرات برد کولر گازی - فروش برد کولر گازی - نقشه برد ال جی کولر - ّعیب یابی برد الکترونیکی کولر گازی -دانلوداموزش تعمیرات برد انواع لوازم برقی - کتاب تعمیر برد کولر - دانلود اموزش تعمیرات کولر سانترال -دانلود اموزش تعمیرات کولر گازی - کتاب تعمیر کولر گازی سامسونگ - دانلود رایگام تعمیر برد کولر گازی -اموزش تحصصی تعمیر برد کولر گازی اسپیلت - فیلم بورد کولرگازی - بردکولراسپلیت - کتاب رایگان کتاب آموزش کولر گازی - بردکولر - کتاب تعمیر برد الکترونیکی اسپیلت - کتاب تعمیر برد الکترونیکی اسپلیت -راهنمای تعمیر برد اسپیلت - کتاب راهنمای تعمیر برد اسپیلت - اموزش تعمیر برد سانترال - برد الکتریکی کولر گازی - دانلود رایگان کتاب تعمیر بورد - تعمیر برد الکترونیکی کولراسپیلت - تعمیر برد الکترونیکی کولرهای اسپیلت -

جزوه آموزش کولرگازی ، جزوه آموزش آبگرمکن ، جزوه آموزش پکیج ،‌کتاب ، دانلود ، دانلود رایگان، دانلود نرم افزار آموزشی ، یخچال،لوازم خانگی

نرم افزارآموزشی تعمیروعیب یابی کولرگازی

لینک دانلود مستقیم نرم افزار آموزشی پکیج شوفاژ دیواری "نسخه اندروید"3ورژن

لینک دانلود مستقیم  نرم افزار آموزشی آبگرمکن دیواری "نسخه اندروید"3ورژن

لینک دانلود مستقیم نرم افزار آموزشی تعمیر یخچال های خانگی "نسخه اندروید"1ورژن

لینک دانلود مستقیم نرم افزار آموزشی تعمیر لوازم خانگی "نسخه اندروید"

لینک دانلود مستقیم نرم افزار آموزشی کولرگازی اسپیلت "نسخه اندروید"


نرم افزارهای تاسیسات : کاری از علیرضا حدادی