فایل pdfاصطلاحات پرکاربرد درعملیات ساختمان

بخش اول: معماری - عمران

1-   مواد مضاف بتنی: موادی هستند که خاصیت بتن تازه را تغییر میدهند.

2-   ناودانی: نوعی پروفیل که عمده مصرف آن در ساخت بادبند، پلها و ... استفاده میشود.

3-   میلگرد: نوعی پروفیل با مقطع گرد و به صورت ساده و آجدار در کارهای بتنی مسلح و مهارها به کار میرود.

4-    تسمه: با مقاطع مربع، مستطیل و برای ساخت درها، حفاظها و وصلهها در ساختمان به کار میرود.

5-    چوب: که در قدیم برای نعل درگاه و ساخت درب و پنجره و حالا برای ساخت درها و ساخت قالب استفاده میشود.

6-    تخته فلزی: در کارهای آرایشی بنا، ساخت در، مبل و صندوقه بتن به کار میرود

بخش اول: معماری - عمران

1-   مواد مضاف بتنی: موادی هستند که خاصیت بتن تازه را تغییر میدهند.

2-   ناودانی: نوعی پروفیل که عمده مصرف آن در ساخت بادبند، پلها و ... استفاده میشود.

3-   میلگرد: نوعی پروفیل با مقطع گرد و به صورت ساده و آجدار در کارهای بتنی مسلح و مهارها به کار میرود.

4-    تسمه: با مقاطع مربع، مستطیل و برای ساخت درها، حفاظها و وصلهها در ساختمان به کار میرود.

5-    چوب: که در قدیم برای نعل درگاه و ساخت درب و پنجره و حالا برای ساخت درها و ساخت قالب استفاده میشود.

6-    تخته فلزی: در کارهای آرایشی بنا، ساخت در، مبل و صندوقه بتن به کار میرود.

7-    پارکت: فرآیندی از چوب که برای فرش کف ساختمان استفاده میشود.

8-    شیشه ایمنی: نوعی شیشه با حداقل ضخامت  31میلیمتر که هنگام شکستن خرد نمیشود.

9-    شیشه: برای عبور نور و جلوگیری از هدر رفتن انرژی از مادهای سیلیسی استفاده میشود.

10-بتونه: نوعی خمیر که عمده استفاده آن در شیشه است.

11- قیر: نوعی فرآورده نفتی که در عایق بندی ساختمان استفاده میشود.

12- اندود کاه گل: نوعی ملات برای عایق بندی ساختمان استفاده میشود.

13- سیمنت تایل: نوعی موزائیک که ملات آن با دقت ساخته شده و ویبره میشود.

14- رابیتس: نوعی توری به منظور نگه دارنده اندود در مقاطع با سطح نچسب و صیقلی است.

15- بتن سبک: نوعی بتن که در آن پودر آلومینیوم و پوکه اضافه شده به منظور عایق صوتی و غیر سازه ای استفاده میشود.

16- سیپورکس: آجرهای گچی که برای ساختن دیوار جداکننده یا سقف سبک به کار میرود.

17- پانل گچی: ملات گچی پیش ساخته برای جداسازی و عایق صوتی حرارتی استفاده میشود.

18- بتن الیافی: مخلوط بتن معمولی به اضافه الیاف فولادی که به طوریکنواخت در بتن پخش و باعث افزایش مقاومت فشاری بتن در نوع خود شده و در جاده سازی و محوطه سازی استفاده میشود.

19-عایق پتویی: عایقی از پشم سنگ، پشم شیشه و چوب پنبه در ضخامت 100میلیمتر برای عایق حرارتی استفاده میشود.

20- بتن مگر: بتنی برای هم سطح کردن و تمیز کردن کف پی استفاده میشود وعیار آن150کیلوگرم است.

21-شفته آهک: ملاتی از آهک، خاک و دانه های سنگی و آب در پی ها و کف سازی استفاده میشود.

22- کرسی چینی: چیدن چند رج آجر روی پی اختلاف ارتفاعی بین سطوح داخلی و خارجی بوجود میآورد که کرسی گویند.

23- چتایی: نوعی گونی که در عایق بندی به همراه قیر استفاده میشود.

24- ایزوگام: ورقه ای قیر اندود که با لایه هایی از پشم شیشه یا الیاف مصنوعی همراه است.

25- بارسنگ: مقدار بیرون زدگی سطح نمای سنگ را نسبت به بر آن بار سنگ گویند.

26- گابیون: دیوارهایی که بصورت سنگی اجرا میشوند دور آنها تورهایی مهار میکنند تا مقاومت و یکنواختی بیشتری داشته باشد.

27- آجر سفال: خاک رس در قالب هایی سوراخ دار با حرکت در کوره برای جداکننده ساخته میشود.

28- گچ بتونه صنعتی: برای اتصال صفحات گچی پیش ساخته استفاده میشود.

29- نعل درگاه: تیر یک پارچه ای از بتن، چوب، آهن که در بالای درگاه نصب میشود.

30- پوتر بتنی: نعل درگاه بتنی همراه با میلگرد به شکل معینی ساخته میشود.

31- اُتکا: میلگردی که جهت تحمل نیروی برشی استفاده میشود.

32- چارچوب: قابی که در به آن لولا و بر روی آن باز و بسته میشود.

33- آستانه: پایین چارچوب که در بالاتر از کف قرار میگیرد.

34- شمسه: قوطی های چهار ضلعی که پشت آن بوسیله گچ پر میشود.

35- رامپ: قدیمی ترین و ساده ترین وسیله ارتباطی دو سطح غیر تراز.

36- آسانسور: وسیله ارتباطی بین طبقات در ساختمانهای بلند که به وسیله موتور حرکت میکند.

37- سرگیر: محلی در ورودی پارکینگ به ارتفاع حداکثر  150سانتیمتر.

38- کف پله: سطح فوقانی پله یعنی جایی که پا قرار میگیرد.

39- پیشانی پله: قطعهای عمودی که میان دو کف پله متوالی قرار دارد.

40- گونه پله: سطح بغل پله را گونه می نامند.

41- عرض پله: فاصله بین گونه های پله را عرض پله میگویند.

42- پاگرد: محلی است که شخص پس از پیمودن یک ردیف پله بر آن قدم میگذارد.

43- دست انداز پله: نردهای که برای جلوگیری از سقوط و خطراط ناشی از آن استفاده میشود.

44- لب پله: پیش آمدگی کف پله از پیشانی لب پله نام دارد.

45- خط مسیر پله: خط نشان دهنده مسیر پله را خط مسیر پله گویند.

46- شمشیری پله: تیرآهن زیر پله را شمشیری گویند.

47- پله فرار: پله ای که خارج ساختمان تعبیه میشود،تا هنگام بروز خطر از آن استفاده شود.

48- سقف: پوششی است برای جلوگیری از نفوذ عوامل طبیعی به داخل ساختمان.

49- پاکار: محل قرارگیری سقف روی دیوار در طاق ضربی را پاکار گویند.

50- طاق ضربی: اجرای سقف بین دو تیرآهن و قراردادن آجر با ضربه روی ملات گچ و خاک.

51- آبخور: فرو بردن آجر در آب به منظور گرفتن گرد و خاک آن.

52- کُرُم بندی: با ملاتهای مختلف نوارهایی به عرض  10سانتیمتر در یک راستا به فاصله معین ایجاد میکنند که با آن کُرُم گویند.

53- خرپا: مجموعهای از میله های مستقیم که به طور مفصلی به هم متصل شده و شبکه های مثلثی را به وجود میآورند.

54- ایرانیت: ورقه ای موج داری که از جنس سیمان که متداول ترین پوشش سقف کارخانجات و انبارها است.

55- کرپی: وسیله اتصال ورقه ای موجدار (ایرانیت) به لاپه ها را کرپی گویند.

56- سقف کاذب: به پوشش غیرباربر که زیر سقف اصلی قرار دارد.

57- شمع بندی (تنگ بستن): میله چوبی یا فلزی است که بر بدنه گود یا دیوار ساختمان مجاور قرار داده میشود به منظور جلوگیری از ریزش دیوارها یا خاک های بدنه به داخل گود میشود.

58- پِی: مجموعه بخشهایی از سازه و خاک در تماس با آن که انتقال بار بین سازه و زمین از طریق آن انجام میپذیرد.

59- ریشه در کُرسی چینی: عرض کرسی از هر طرفِ دیوار باربر، بین  5تا10 سانتیمتر بیشتر در نظر گرفته میشود تا توزیع وزن دیوار، در سطح بزرگتری از پی انجام شود.

60- یک رجی کردن: چیدن اولین رج دیوارها که این رج عامل تعیین کننده سایر رج های دیوار میباشد.

61- دیوار باربر: دیواری در ساختمان که وظیفه انتفال بار سقف را دارد.

62- دیوار غیر باربر: دیواری که به منظور جداسازی فضاها استفاده میشود.

63-  پیوند: به انواع آرایش های شناخته شده ی آجرچینی دیوارها اطلاق میشود.

64-  پیوند کله راسته: به آجرچینی که یک در میان بصورت کله و راسته چیده شود.

65- سنگ قلوه: سنگ هایی که در رودخانه غلتیده اند و گوشه های تیز آنها صاف شده است.

66- سنگ لاشه: سنگ هایی که بصورت نامنظم و گوشه دار وجود دارند.

67- سنگ قواره: اگر گوشه های تیز سنگ لاشه را با پتک یا چکش بگیرند سنگ قواره بدست میآید.

68- سنگ بادبر (مالن): سنگ شکل گرفته ای است که تقریبا بصورت مکعب مستطیل تراش خورده است.

69- لاشه چینی: سنگ کوهی که با پُتک قواره میکنند و به صورت کله و راسته روی هم قرار میدهند

70- سنگ چینی مختلط سنگ و ملات: مانند لاشه چینی است با این تفاوت که بین سنگها است.

71- سیپورکس: ملاتی را با آهک، ماسه، تهیه میکنند و آنرا در قالب میریزند و قطعه بدست آمده را در بخار آب تخت فشار در میآورند تا مقاوم شود،قطعه بدست آمده سیپورکس نام دارد.

72- ساندویچ پانل: از دو لایه فلز یا فایبرگلاس که بین آنها فوم پلی اورتان تزریق میکنند و به آنها ساندویچ پانل گویند.

73-شانه قوس: محلی که قوس در اثر بار زیاد تَرَک بر میدارد شانه قوس گویند.

74- پاکار: محل شروع قوس از ستون یا دیوار را پاکار گویند.

75- شِکرگاه (شکنگاه): فاصله بین پاکار و شانه را شِکرگاه گویند.

76- تیزه: محل برخورد دو نیمه قوس را تیزه گویند.

77- آوارگاه: فاصله بین شانه تا محلی که طاق بر اثر بار زیاد فرو میریزد.

78- کلاهه: فاصله بین تیزه تا محل تمام شدن آوارگاه را کلاهه گویند.

 79-آرگ (آرک): قوس تزئینی به منظور جداسازی دو فضا از یکدیگر را گویند.

80- پله: معمولترین وسیله ارتباطی بین دو سطح با اختلاف (در ساختمان) را پله گویند.

81-غوری گل: گل سفت لگد مال شده را غوری گل گویند.

82- دورچینی سقف: دور تا دور سقف دو رج دیوار چینی انجام میشود که اصطلاحا دو رگه نیز میگویند.

83- شیب بندی بام: برای هدایت آب به ناودان شیبی ایجاد میگردد به این عمل شیب بندی میگویند.

84- زهکشی: خشکاندن یا انتقال آبهای سطحی به محل مورد نظر زهکشی گویند.

85- میله چاه: استوانه ای که اندازه قطر آن حدود  90سانتیتر است و به منظور رسیدن به قسمت آبکش حفر میشود.

86- انباره چاه: به فضایی که در قسمت پایین میله کنده شده به منظور جمع آوری فضولات انباره گویند.

87- فاضلاب: مخلوط رقیقی از انواع آب های دور ریختنی به همراه مواد زائد

را فاضلاب گویند.

88- سپتیک تانک: مخزن سرپوشیده ای که به منظور جمع آوری آب های زائد ساخته میشود.

89- اِگو: مجراهایی برای انتقال فاضلاب خانگی و صنعتی به تسویه خانه راگویند.

90- کفسازی: سطحی است که بتواند خواسته های استفاده کننده را از آن برآورده کند.

91- موزائیک: نوعی پوشش از جنس بتن یا ملات ماسه سیمان برای کف سازی.

92- بلوکاژ: به منظور جلوگیری از ورود رطوبت به کف ساختمان زیر آنرا از قلوه سنگ پر میکنند، به این کار بلوکاژ گویند.

93- پوکه معدنی: سنگی است متخلخل با وزن مخصوص کمتر از یک.

94- پوکه صنعتی: پوکه صنعتی را از ذوب کردن خاک رس و تغییر حالت آن بدست میآورند.

95- دریچه بازدید: دریچه ای برای دیدن اتصالات در کانال ها میباشد.

96- دودکش: مجرایی برای هدایت گازهای حاصل از سوخت بخاری به خارج از ساختمان.

97- هواکش: مجرایی برای هدایت بوهای نامطبوع به خارج ساختمان.

98- قرنیز: سنگی است که در پای دیوارهای داخلی ساختمان یا کف پنجره ها

قرار میگیرد.

 99-اِزاره: سنگی است که در پای دیوارهای خارجی ساختمان به کار میرود.

 100-داربست: برای ادامه کار در قسمت بالا نیاز به وسیله ای است که در زیر پا

قرار گیرد که به آن داربست میگویند.

101- خرک: وسیله ای که با خاموت ساخته میشود و در زیر آرماتور در کف قالب قرار میگیرد تا بتن زیر آرماتور برود.

102- ریسمان کار: وسیله ای که برای در راستا قرار دادن دیوار قرار میگیرد.

103- آجر نیمه (چارک): نصف آجر را چارک گویند.

 104- آجر سرزده: آجری که یک چهارم آن کم شده باشد.

105- آجر کم زده: آجری که یک پنجم آن کم شده باشد.

106- آجر کلوک: به یک هشتم از آجر کلوک گفته میشود.

107- پوسته: خورده آجرهایی که به ضخامت  7میلیمتر تا  5.5سانتیمتر باشد.

108- شمشه ملات: وسیله ای برای هموار کشیدن ملات.

109- هشتگیر لاریز و لابند دیوار: برای ادامه دادن دیوار در آینده دیوار را به طوری می چینند که در آینده دیوار با قسمت جدید کلاف باشد.

110- دستک: همان ستون آجر است که معمولا  30*30یا  40*40ساخته میشود.

111- جرز: به ستون آجری که بعد از اتمام کار آجرکاری کنار دیوار به اندازه 50 سانتی متر ساخته میشود.

112- زنبه: وسیله ای است دارای دودسته که در قدیک برای حمل ملات استفاده میشود.

113- زنجاب کردن: برای تمیز کردن آجرها از گرد و غبار و چسبندگی بهتر به ملات آب روی آجر میریزند.

114- هره: اگر آجر را به پهلو در کنار هم بگذاریم هره نامیده میشود.

115- نبش: محل اتصال دیوار که بصورت  90درجه میباشد.

116- آجر گری: آجری که از خاک رس پخته شده در کوره و به انداز 5*10*20ساخته میشود و در دیوار حمال به کار میرود.

117- کُرُم دلیل: کرمی که در گوشه ای برای مبنا در شیب بندی قرار میدهیم.

118- دستوره فرش: موزائیک هایی که برای مبنا قرار دادن فرش دور فضا تعبیه

میشود.

119- رج: به هر ردیف آجر در راستای افقی یک رج گویند.

120- سیتکا: میلگردهایی که در آرماتور بندی جهت جلوگیری از نیروی کششی تعبیه میشود.

121- شناژ: بتن مسلح به صورت عمودی یا افقی اجرا میشود که باعث یکپارچگی ساختمان میشود.

122- ستون: عضو عمودی که بارهای ساختمانی را به پی و زمین منتقل میکند.

123- یوغ: ویسله ای چوبی که چهار ضلع دارد و دور قالب ستون جهت نگهداری قالب عمل میکند.

124- دکفراژ: باز کردن قالب ها را دکفراژ گویند.

125- میلگرد انتظار: میلگردی که به اندازه 50 تا  80 سانتیمتر از پی بیرون میآید.

126- دال: سقفی بتنی با ضخامت  10سانتیمتر است.

127-دیوار حائل: دیواری است که به منظور پایداری در مقابل فشار جانبی خاک به کار میرود.

128 راهرو: راهی ارتباطی بین ورودی و خروجی ساختمان است.

129- سازه: مجموعه ای از اعضای مانند پی، ستون و... که برای انتقال نیروهای گوناگون به زمین منتقل میکند.

130- توجیه نقشه: منطبق کردن شمال جغرافیایی نقشه با شمال جغرافیایی محل.

131- بولت: وسیله ای است که اتصال بین صفحه کف ستون با بتن را انجام میدهد.

132- قید موازی: قطعه ای فلزی که از تسمه9میلیمتر برای وصله دوIPE بکار میرود.

133- شاه تیر: عضوهای فلزی افقی اصلی.

134- تیر لانه زنبوری: تیرآهن هایی که از وسط جان به شکل ضلعی یا لانه زنبوری جهت مقابله با خیز تیر بکار میرود.

135- نشیمن تیر: معمولا از نبشی در ارتفاع مختلف نشیمن هایی برای اتصال تیر به ستون بکار میرود.

136- لچکر: ورقه ای ذوزنقه ای شکل که برای اتصال تیر و ستون دور نبشی نشیمن به کار میرود.

137- بالکن: به پیش آمدگی سقف از دیوار اصلی را بالکن یا کنسور گویند.

138- بادبند: عضوی که در ساختمان های فلزی جهت مقابله با نیروی جانبی به شکل ضربدری یا  1 ،7یا ... تعبیه میشود.

139- ورق روسری: ورق فلزی که در اتصال خرپا روی تیر قرار میگیرد.

140- درز انقطاع: برای جلوگیری از خطرات ناشی از ضربه ی ساختمان در بین دو ساختمان درزی تعبیه میشود.

141- درز انبساط: برای جلوگیری از انقباض و انبساط در بین دو ساختمان درزی تعبیه میشود.

142- جوشکاری: وسیله اتصال آهن آلات با حرارت دادن فلزات را جوشکاری گویند.

143- جوش گوشه: جوشی که در گوشه یا زاویه 90 درجه انجام میشود.

144- بندی: خرده آجر به ضخامت یک بند انگشت را بندی گویند.

145- پولی: خرده آجر به ضخامت یک سکه که در طاق ضربی به کار میرود.

146- تیشه: وسیله ای است برای تخریب های سبک در ساختمان.

147- کمچه گرد: برای پهن کردن ملات روی دیوار برای آجرکاری و فرش کف.

148- کمچه چهار گوش: وسیله ای برای سیمان کاری و پلاستر.

149- پلاستر: اندود ملات ماسه سیمان به ضخامت 3 سانتیمتر.

ادامه اصطلاحات پرکاربرد درعملیات ساختمان2


دریافت
حجم: 310 کیلوبایت

لینک دانلود مستقیم نرم افزار آموزشی پکیج شوفاژ دیواری "نسخه اندروید"3ورژن

لینک دانلود مستقیم  نرم افزار آموزشی آبگرمکن دیواری "نسخه اندروید"3ورژن

لینک دانلود مستقیم نرم افزار آموزشی تعمیر یخچال های خانگی "نسخه اندروید"1ورژن

لینک دانلود مستقیم نرم افزار آموزشی تعمیر لوازم خانگی "نسخه اندروید"

لینک دانلود مستقیم نرم افزار آموزشی کولرگازی اسپیلت "نسخه اندروید"


نرم افزارهای تاسیسات : کاری از علیرضا حدادی