فایل pdfاصطلاحات پرکاربرد درعملیات ساختمان2اصطلاحات پرکاربرد درعملیات ساختمان1150- نرمه کشی: لایه نازم از ملات ماسه سیمان یا پودر سنگ و سیمان به ضخامت پنج میلیمتر.

151- تگری: اندود ملات ماسه سیمان با استفاده از دستگاه مخصوص.

152- بندکشی: پُر کردن درز بین کاشی، آجر و... با استفاده از ملات.

153- شلنگ تراز: وسیله ای برای در راستا قرار دادن دو نقطه با فاصله نسبتاًزیاد.

154- تخته ماله: وسیله ای برای پهن کرن ملات با ظرافت کم.

155- فرغون: وسیله ای برای حمل مصالح.

156- آبچک: مقدار بیرون زدگی یا شیاری که برای ریزش آب زیر سنگ زده میشود.

157- دو طاقه: سقف کاذبی که معمولا در فاصله  60سانتیمتری از سقف اصلی زده میشود.

158- داکت: فضای خالی برای عبور لوله های تأسیساتی.

159- خرپشته: اتاقک بالی پله.

160- جان پناه: دور چینی اطراف پشت بام به ارتفاع 80 سانتیمتر.

161- کانال کولر: مسیری برای هدایت باد کولر.

162- زیر بنا: فضایی که سقف دارد.

163- سیم گچ: مخلوطی از ملات گچ و سیمان.

164- ملات باتارد: ملات ماسه، سیمان و آهک.

165- ملات ساروج: ملات ماسه، سیمان، تخم مرغ و سیفال ریز.

166- مسنی: ارتفاع طبقه همکف از کف کوچه با خیابان.

167- ستون فلزی: تیرآهنی برای انتقال بار سقف طبقات بالا به فوندانسیون.

168- رگلاژ سطح: آب پاشی و پوشیدن خاک روی سطح.

169- میلگرد یکسر گونیا: میلگردی که یک سر آن زاویه  90 درجه دارد.

170- رکابی: میلگردی که آن را به شکل در آورده اند.

171- قلاب: برای مهار کردن دو میلگرد.

172- رامکا: بتنی است که برای نگه داشتن قالبهای میریزند.

173- قالب بنایی: قالبی برای کارهای کوچک ساخته شده از آجر و گِل.

174- چاله آسانسور: چاله ای برای قرارگیری کابین آسانسور به ارتفاع  5/1 متر پایینتر از کف ساختمان.

175- تفنگ هیلتی: وسیله ای برای پرچ در ساختمان کاربرد دارد همراه با فشنگ مخصوص.

176- اسپیسر: قطعات پلاستیکی یا بتنی برای جلوگیری از چسبیدن میلگرد به قالب.

177- چاه جذبی: چاهی برای دفع فاضلاب سطحی.

178- چاه اِرت: بعد از کَندن و قراردادن میله مسی بعنوان انتقال دهنده برق.

179- گَوَل: برای جلوگیری از ریزش انباره چاه درون آن تعبیه میشود.

180- بستر جذبی: آب فاضلاب غیر مفید را به آب مفید تبدیل کرده برای مصرف غیر آشامیدنی.

181- بِیس پِلِیت: صفحه ستون برای قرارگیری ستون بر روی فوندانسیون.

182- دستک: عضوی در ساختمان فلزی برای تحمل نیروی پیش آمدگی ها.

183- فارسی بُر: برش بصورت  45درجه.

184- بار زنده: به بار در حال جریان در ساختمان بار زنده گویند.

185- بار مُرده: بار ساختمان و اشیاء در ساختمان گویند.

186- سیفون: وسیله ای برای جلوگیری از ورود بو داخل ساختمان.

187- ورق آکوستیک: ورقی برای عایق بندی صدا در ساختمان.

188- رومی: محلی است در سقف های هلالی بصورت نیم دایره.

189- تأسیسات مکانیکی: عملیات لوله کشی آبی، گازی و فاضلاب در ساختمان.

190-  تِراس: فضایی به عرض حداکثر5/1 متر در فضای بیرونی ساختمان.

191- چینه: دیواری که با ملات گِل رس بصورت لایه ای اجرا میشود.

192- دالان: فضای ورودی ساختمان های قدیمی.

193- صفه: قسمت پذیرایی ساختمان های قدیمی.

194- کنجی: اتاق قسمت انتهای ساختمان های قدیمی که معمولا ارتفاع آن حداکثر دو متر است.

195- ساباط: محلهای از کوچه عبور که دارای سقف میباشد.

196- هرزاب: محل جمع آوری آب های سطحی در کوچه.

197- منار: بناهای استوانه ای شکل به ارتفاع حداقل 20 متر.

198- جزوَل: جوی گِلی که آبهای قنوات بر روی سطح زمین در آن عبورمیکند.

199- گُنبد: اطاقکی چهار ضلعی با سقف هلال در صحرا.

200- خاکریز: تجمعی از خاک به منظور جلوگیری از ورود سیل.

201- شیشه خور: قسمتی از درب که شیشه در آن قرار میگیرد.

202- شومینه: وسیله ای تزئینی برای گرم کردن ساختمان.

203- توفال: تخته ی باریک و نازکی که به زیر تیرهای سقف باربر کوبیده میشود.

204- آستر: اجرای لایه زیرین با یکی از ملاتها.

205- رویه: اجرای لایه ای روی لایه آستر با ملاتی نرم.

206- پُله: محلی که در زیر دیوار،آب از آن عبور میکند.

207- پشته: همان انباری چاه جذبی.

208-یخچال گِلی: سازهای مخروطی شکل که داخل آن گود است، در قدیمربه جای یخچال استفاده میشده است.

209- تقه: سکویی در جلوی خانه های قدیمی.

210- روشویی: محلی که دست و صورت را میشوییم.

211- بادگیر: سازهای چهار ضلعی که ارتفاع آن از بالاترین قسمت ساختمان بیشتر و جهت خنک کردن ساختمانهای قدیمی تعبیه شده است.

212- صحن: همان حیاط خانه است.

213- نورگیر: محلی که برای تامین نور مورد نیاز در ساختمان تعبیه میشود.

214- گونه دودکش: به دیوارهای طرفین دودکش که آن را از فضای خارج جدامیسازد.

215- کاشی: پوششی برای نمای خارجی یا داخلی در ساختمان که مقاومت کمی در برابر سایش دارد.

216- سنگ پلاک: سنگ برش خوردهای با سطح صیقلی که در نما استفاده میشود.

217- اندود لیسه ای: از این اندود برای زیرسازی عایق های رطوبتی مانند قیرگونی و بدنه حوض استفاده میشود.

218- اندود تخته ماله ای: از این اندود در نمای ساختمان، سقف، دیواره ی آبریزگاه مانند سقف حمام استفاده میشود.

219- اندود شسته: در نمای ساختمان مصرف میشود و بسته به مواد مصرفی رنگ های متنوع و زیبایی به ساختمان میدهد.

220- اندود موزائیکی: سنگ موزائیک نمره بندی شده را از هر رنگ که لازم باشد به هم، به نسبت دلخواه مخلوط میکنند.

221- اندود تگرگی: روکاری تگرگی را میتوان با سنگ ریز و درشت نماسازیکرد.

222- اندود اشکی: مصالح اجرای این اندود پودر، خاک سنگ، سیمان سفید یا سیمان رنگی است که با آب مخلوط کرده و ملات نرمی بدست میآید.

223- داربست فلزی: برای دسترسی به ارتفاعات استفاده میشود.

224- فوندانسیون: قسمتی از سازه که نیروها را از ستون به زمین انتقال میدهد.

225- اسکوپ: بست فلزی برای نگه داشتن سنگ پلاک.

226- قطعه زمین: زمینی که دارای یک سند مالکیت بوده و بوسیله خیابان یا معبر مجزا نشده باشد.

227- ساختمان: هر بنای سرپوشیده که برای مسکن و زندگی و یا فعالیت انسان و نگهداری حیوانات، کالا، ماشین آلات و... در نظر گرفته شده است.

228- واحد مسکونی: یک یا چند اطاق که به یکدیگر ارتباط داشته ولی از نقطه نظر ساختمانی با سایر اتاق هائی که در آن ساختمان قرار دارد مجزا باشد و در عین حال یک واحد مجزای مستقل برای استغال دائمی خانوار یا تجهیزات لازم برای افراد از نقطه نظر خوابیدن و غذاخوردن باشد.

229- سطح ناخالص طبقات: سطح ناخالص طبقات عبارتست از جمع کل مساحت طبقات ساختمان با احتساب دیوارهای خارجی.

230- ضریب سطح طبقات: نسبت سطح ناخالص طبقات ساختمان ساختمان به سطح کل قطعه زمین.

231- عمران: اقدام به ساختمان و یا تغییر در ساختمان موجود یا سایر فعالیت های مشابه اعم از زیرزمین و یا روی زمین.

232- اضافات: هر نوع اقدامی که سطح ناخالص طبقات را اضافه نماید اعم از این که اضافات در داخل ساختمان صورت گیرد و یا در مجاورت آن یا در ارتباط با آن در قطعه زمین مربوط به ساختمان.

233- بَرِ اصلاحی: آن حدی از قطعه زمین که مشرف به گذر بوده و از قسمت عمق مستلزم عقب نشینی باشد.

234- بَر: حدی از قطعۀ زمین که مشرف به گذر باشد.

235- تفکیک: تبدیل و جدا سازی یک قطعه زمین به چند قطعه را تفکیک گویند.

236- افراز: مجزا نمودن سهم مشاع هر یکی از شرکاء هر مِلک.

237- پارکینگ ساختمان: محل های لازم برای توقف خودرو که براساس ضوابط و معیارهای مصوب با توجه به نوع استفاده از ساختمان تعیین میگردد.

238- پروانه ساختمان: مجوز شهرداری برای احداث بنا، تجدید بنا، تعمیروتغییر اساسی در ساختمان.

239- پوسته طرح: حد نمائی بر گذر و یا کاربری های مورد نظر که در تعیین بر و کف مبنا قرار میگیرند.

240- پَخ: قاعدۀ مثلث متساوی الاضلاعی که دو ضلع آن از دو گذر متقاطع تشکیل شده و طول آن در دستور نقشه قید گردیده است.

241- ارتفاع ساختمان: فاصله عمودی بلندترین نقطه دست انداز پشت بام از شیب متوسط گذر.

242 تراکم ساختمانی: نسبت سطح زیر بنای ساختمان تقسیم بر کل مساحت زمین همان پلاک.

243- کنسول (پیشآمدگی): پیش آمدگی ساختمان نسبت به ملک (چنانچه مشرف به گذر باشد از ارتفاع  5/3 متر و کف تمام شده گذر قابل احداث میباشد).

244- تراکم خالص مسکونی: نسبت تعداد جمعیت یک منطقه به مساحت اراضی مسکونی.

245- تراکم ناخالص مسکونی: نسبت تعداد جمعیت یک منطقه به مساحت کل زمین.

246- تعمیرات اساسی: هرگونه تعمیری که منجر به تعویض سقف یا ستون ها گردد.

247- سطوح اشغال ساختمان: سطحی از یک قطعه زمین که توسط ساختمان یا بنائی اشغال شده باشد.

248- طرح تفضیلی: طرحی که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، یا کاربری اراضی شهر در سطح و نواحی مختلف شهر و موقعیت و مساحت هر یک از آنها و وضعیت دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور، میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و حق تقدم مربوطه به مناطق بهسازی، نوسازی، توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف در آن طرح پیش بینی شده و نقشه ها و مشخصات مربوطه به مالکیت براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم میشود.

249- مقیاس: میزان، تناسب، مقیاس نقشه، نسبت اندازه های ترسیم شده به اندازه های واقعی را مقیاس گویند.

251- پایان کارساختمان: گواهی شهرداری مبنی بر اتمام ساختمان و منطبق با پروانه صادره از نظر اصول فنی، بهداشتی، ایمنی و سایر نظامات ضروری در ساختمان.

252- طرح جامع: طرحی است بلند مدت که در آن چگونگی استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوطه به مناطق مسکونی، تجاری، صنعتی، اداری، بازرگانی، کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات شهری و نیازمندی های شهری، خطوط کلی ارتباطی، محل استقرار ترمینال های مسافربری، فرودگاه ها و بنادر و سطح لازم برای تجهیزات و تسهیلات شهری، ضوابط و مقررات مربوط به بهسازی و نوسازی و اولویتهای مربوطه به آنها و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بناهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و طراحی میگردد.

253- آجررسی: از سیلیکات های آلومینیم به شکل مکعب که در قطعات نازک برای

تیغه استفاده می شود.دریافت
حجم: 310 کیلوبایت

لینک دانلود مستقیم نرم افزار آموزشی پکیج شوفاژ دیواری "نسخه اندروید"3ورژن

لینک دانلود مستقیم  نرم افزار آموزشی آبگرمکن دیواری "نسخه اندروید"3ورژن

لینک دانلود مستقیم نرم افزار آموزشی تعمیر یخچال های خانگی "نسخه اندروید"1ورژن

لینک دانلود مستقیم نرم افزار آموزشی تعمیر لوازم خانگی "نسخه اندروید"

لینک دانلود مستقیم نرم افزار آموزشی کولرگازی اسپیلت "نسخه اندروید"


نرم افزارهای تاسیسات : کاری از علیرضا حدادی