فن در پکیج های محفظه احتراق بسته پس از شروع به کار دستگاه سوت میکشد.علت چیست؟


ج : عدم گردش هوا و دود به صورت مناسب و استفاده از دودکش نا مناسب


وظیفه فلوسوئیچ چیست؟


نمونه سوالات آزمون ادواری پکیج شوفاژ دیواری


 برای دانلود کامل سوالات آزمون پکیج دیواری کلیک کنید