فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع اوری وانتقال فاضلابرشته مهندسی آب
سال 1395
بخشنامه به دستگاه های اجرایی ، مهندسان مشاوروپیمانکاران

دریافت
عنوان: فهرست بها رشته جمع آوری وانتقال فاضلاب
حجم: 2.11 مگابایت
توضیحات: فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری وانتقال فاضلاب

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی

فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع اوری وانتقال فاضلاب

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی

لینک دانلود مستقیم نرم افزار آموزشی پکیج شوفاژ دیواری "نسخه اندروید"3ورژن

لینک دانلود مستقیم  نرم افزار آموزشی آبگرمکن دیواری "نسخه اندروید"3ورژن

لینک دانلود مستقیم نرم افزار آموزشی تعمیر یخچال های خانگی "نسخه اندروید"1ورژن

لینک دانلود مستقیم نرم افزار آموزشی تعمیر لوازم خانگی "نسخه اندروید"

لینک دانلود مستقیم نرم افزار آموزشی کولرگازی اسپیلت "نسخه اندروید"


نرم افزارهای تاسیسات : کاری از علیرضا حدادی