فیلم آموزشی عملکرد مبدل حرارتی

 


دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 49 ثانیه

 


ورود به کانال آموزشگاه مجازی اشکان تهویه درتلگرام
@servicpackage118