محاسبه هزینه مصرف برق و گاز سیستم تهویه مطبوع مرکزی GHP LGمحاسبه هزینه یکماهه مصرف برق و گاز فصل زمستان سیستم تهویه مطبوع مرکزی GHP LG  20- تن برای مصارف خانگی در شهر تهران در سال 93

    مصرف برق:

با توجه به اینکه انشعاب برق دستگاه جی اچ پی از کنتور مشاع دریافت میشود تعرفه قیمت برق مشاعات خانگی به شرح زیر است :

در ساعات مصرف میان باری 546 ریال به ازای هر کیلو وات ساعت

در ساعات مصرف اوج باری 10920 ریال به ازای هر کیلو وات ساعت

در ساعات مصرف کم باری 273 ریال به ازای هر کیلو وات ساعت

با توجه به اینکه بیشترین مصرف برق سیستم جی اچ پی 2.5 کیلو وات ساعت است . هزینه مصرف برق میان باری یکماهه با 10 ساعت کارکرد روزانه  409500 ریال خواهد بود.

409.500=2.5*10*30*546

به عنوان مثال اگر یک سیستم جی اچ پی برای 5 واحد 120 متر استفاده شده باشد تعرفه برق یک واحد به شرح زیر خواهد شد

ریال 81.900=4095005/


    مصرف گاز :

بیشترین مصرف گاز سیستم جی اچ پی 5 متر مکعب در ساعت است. مصرف یکماهه با 10 ساعت کارکرد روزانه 1500 متر مکعب خواهد بود . که با در نظر گرفتن اینکه حداکثر متوسط قیمت گاز 1800 ریال است . اگر از کنتور مشاعی برای این سیستم استفاده نشود هزینه مصرف یکماهه با ده ساعت کارکرد روزانه 2.700.000 ریال خواهد بود.

اما در صورت استفاده از کنتور مشاع مصرف گاز سیستم به تعداد واحدها تقسیم میشود و عدد بدست آمده مبنای محاسبه تعرفه گاز قرار میگیرد . به عنوان مثال اگر یک سیستم جی اچ پی برای 5 واحد 120 متر استفاده شده باشد نحوه محاسبه تعرفه گاز به شرح زیر خواهد شد :

1500 مترمکعب گاز مصرفی تقسیم بر 5 واحد برابر می شود با 300 متر مکعب مصرف گاز برای هر واحد که با توجه به اینکه تهران در تقسیم بندی اداره گاز در اقلیم 2 قرار دارد هر مترمکعب 640 ریال محاسبه خواهد شد در نتیجه قیمت گاز مصرفی برای هر واحد بدون در نظر گرفتن عوارض و مالیات برابر با 192.000 ریال خواهد بود .

جمع هزینه مصرف برق و گاز یک واحد 120 متری از آپارتمان 5 واحدی در صورت استفاده از جی اچ پی

لینک دانلود مستقیم نرم افزار آموزشی پکیج شوفاژ دیواری "نسخه اندروید"3ورژن

لینک دانلود مستقیم  نرم افزار آموزشی آبگرمکن دیواری "نسخه اندروید"3ورژن

لینک دانلود مستقیم نرم افزار آموزشی تعمیر یخچال های خانگی "نسخه اندروید"1ورژن

لینک دانلود مستقیم نرم افزار آموزشی تعمیر لوازم خانگی "نسخه اندروید"

لینک دانلود مستقیم نرم افزار آموزشی کولرگازی اسپیلت "نسخه اندروید"


نرم افزارهای تاسیسات : کاری از علیرضا حدادی