معرفی چیلر اسکرو پیوسته (Stepless) معرفی چیلر اسکرو پیوسته   Stepless


چیلر اسکرو پیوسته یا Stepless چیلری است که قابلیت تولید برودت منطبق با نیاز لحظه ای ساختمان را داراست.

در چیلرهای اسکرو وقتی ظرفیت کمپرسور به کمتر از ۵۰% می رسد، به دلیل کاهش فشار کمپرسور امکان بازگشت روغن به کمپرسور از کندانسور و یا باقی ماندن روغن در خط وجود خواهد داشت که میتواند باعث آسیب جدی به کمپرسور گردد.

این مشکل از طریق پیش بینی هایی در مسیر لوله کشی از کمپرسور به کندانسور قابل رفع میباشد. بنابراین درصورتی که این پیش بینی ها توسط کارخانه سازنده در ساختمان چیلر به عمل آمده باشد، امکان کارکرد زیر ۵۰% وجود دارد ودر غیر این صورت این امکان وجود نخواهد داشت.

نقش روغن در کمپرسور اسکرو :

روغن در کمپرسور اولا باعث خنک شدن کمپرسور میگردد. ثانیا روغن بین صفحات اسکرو و گاز مکش شده را پر میکند تا بتواند گاز را فشرده کند. بنابراین اگر روغن نباشد کار کمپرسور صفر میشود.

ظرفیت اسمی :

ظرفیت اسمی، ظرفیتی است که در کاتالوگ شرکت سازنده برای یک چیلر اعلام میگردد و ظرفیت واقعی برودتی است که چیلر تحت شرایط کارکرد خود ایجاد میکند. به طور کلی ظرفیت برودتی تولیدی توسط یک چیلر به شرایط محیط کارکرد آن چیلر بستگی دارد و این شرایط محیطی (ازقبیل دما، فشار و …) باید در هنگام انتخاب چیلر لحاظ گردد.

ولی در هر صورت حداکثر اختلاف ظرفیت واقعی موردنیاز و ظرفیت چیلر انتخاب شده از روی کاتالوگ، نباید از ۱۰% تجاوز کند. به طور مثال درصورت نیاز به یک چیلر ۹۰تن واقعی حداکثر باید یک چیلر ۹۹ تن از روی کاتالوگ انتخاب گرددلینک دانلود مستقیم نرم افزار آموزشی پکیج شوفاژ دیواری "نسخه اندروید"3ورژن

لینک دانلود مستقیم  نرم افزار آموزشی آبگرمکن دیواری "نسخه اندروید"3ورژن

لینک دانلود مستقیم نرم افزار آموزشی تعمیر یخچال های خانگی "نسخه اندروید"1ورژن

لینک دانلود مستقیم نرم افزار آموزشی تعمیر لوازم خانگی "نسخه اندروید"

لینک دانلود مستقیم نرم افزار آموزشی کولرگازی اسپیلت "نسخه اندروید"


نرم افزارهای تاسیسات : کاری از علیرضا حدادی