معیار انتخاب سیستم لوله کشی

انتخاب سیستم لوله کشی با لوله تحت فشار یا لوله کاروگیت فاضلاب و یا لوله PVC و اتصالات مورد نیاز

برای انتخاب نوع لوله کشی و اتصالات مناسب باید پارامترهای زیر در نظر گرفته شود :
•    
سیستم لوله کشی
•    
دبی جریان سیال درون لوله پلی اتیلن
•    
اتفاقات ناگهانی در دبی جریان (احتمال ضربه قوچ)
•    
گرانروی سیال درون لوله کاروگیت یا لوله تحت فشار
•    
میزان فشار سیال
•    
میزان دمای سیال
•    
محل و مکان کار
•    
خورندگی سیال جاری درون لوله پلی اتیلن
همچنین جهت تصمیم گیری درست و منطقی در خصوص نوع لوله و سیستم لوله کشی  به سوال های زیر باید پاسخی صحیح ارائه کرد. این سئوالات عبارتند از :
میزان تبخیر سیال درون لوله پلی اتیلن، و اینکه آیا احتمال پیدایش جریان دوفازی وجود دارد؟
آیا سیال درون لوله پلی اتیلن ممکن است به صورت حلال بلقوه واشرها و مواد آب بندی عمل کند؟
آیا سطح خارجی لوله پلی اتیلن در تماس با محیطی خورنده قرار دارد؟
میزان انبساط و انقباض لوله چقدر است و چگونه می توان با آن تطبیق یافت؟
آیا پروژه در مرحله برآورد و مطالعات اولیه است یا پیمانکار در حال اجرای پروژه می باشد؟
آیا اتصالات نیازمند خرید تجهیزات برای اتصال لوله های پلی اتیلن یا شکل دهی اتصال می باشند؟
لوله کشی و تجهیزات شبکه انتقال سیال چگونه تعمیر و نگهداری خواهند شد؟
آیا این تجهیزات در معرض تعویض مکرر هستند؟
بررسی این عوامل به طراح کمک می کند سیستم‌های لوله کشی و اتصال مناسب و کارا انتخاب نماید

دانلودفایلpdfاین مقاله

دریافت
عنوان: انتخاب سیستم لوله کشی بالوله کاروگیت فاضلاب
حجم: 361 کیلوبایت