هواگیری یک سیستم گرمایشی که در آن از پکیج شوفاژ استفاده شده است چگونه انجام می شود؟الف- شیر های آب گرم مصرفی را بسته و فقط یکی از آنها را باز می کنیم تا هوا خارج شود.
ب- در بالاترین نقطه ساختمان یک شیر هواگیری قرار می دهیم.
ج- در قسمت بالای پمپ و یا محل دیگری بر روی پکیج شیر هواگیری را باز نموده ، تا هوا خارج شود.
د- شیر پرکن را باز نموده تا با پر شدن سیستم خود به خود هواگیر می شود

http://cdn.persiangig.com/preview/DkaESikprq/azmon.gif


 برای دانلود کامل سوالات آزمون پکیج دیواری کلیک کنیدhttp://cdn.persiangig.com/preview/ZH1AHo7avx/takhfif.gif