ارورهای پکیج ری RAY
کد خطاهای پکیج ری RAY


E1 
عدم تشکیل یا تشخیص شعله
E2
افزایش بیش از حد دمای گرمایش (فعال شدن کلید حرارتی)
E3
انسداد دودکش یا اشکال در پرشر سوئیچ دود

اشکان تهویه WWW.package118.irمرجع تعمیرکاران لوازم خانگی

E4
افت فشار آب مدار گرمایش
E6
اشکال در NTC مصرفی
E7
اشکال در NTC شوفاژ

اشکان تهویه WWW.package118.irمرجع تعمیرکاران لوازم خانگی

E9
دستگاه در معرض یخ زدگی است