کد خطاهای پکیج DU-Therm


 

کد خطا

شرح خطا

E1

بد عمل کردن احتراق

E2

بد عمل کردن گرمای زیاد

E3

بد عمل کردن تخلیه هوا

E4

بد عمل کردن کمبود آب

E6

عمل نکردن دستور آب گرم

E7

عمل نکردن دستور آب شوفاژ

E9

خرابی سیستم ضد یخ زدگی