کد خطای دستگاه های تاچی  


کد خطای دستگاه های تاچی     کدینگ خطای تیپ A

نقص در احتراق

E1

فیوز حد

E2

نقص در تهویه

E3

کمبود آب

E4

سنسور آب گرم بهداشتی G12

E6

سنسور گرمایش G18

E7

یخ زدگی

E9

کدینگ خطا تیپ B

نقص در احتراق

E1

نقص در تهویه (کانکت)

E2

نقص در تهویه (دیس کانکت)

E3

فیوز حد

E4

سنسور آب سرد ورودیECO

E5

سنسور آب گرم بهداشتی

E6

سنسور گرمایش

E7

نقص برد الکترونیکی

E8

کمبود آب

E9

کدینگ خطای تیپ C

نقص در تهویه

E1

سنسور گرمایش G18

E2

سنسور آب گرم بهداشتی G14

E3

فیوز حد

E4

مدار شیر گاز (مدولار)

E5

نقص در احتراق

E6

نقص در شعله

E7

فشار گاز

E8

یخ زدگی

E9

وجود شعله پس از خاموش شدن

EB

نقص در برد الکتریکی

EC

کمبود آب

EP


 

دریافت
عنوان: کد خطای دستگاه های تاچی
حجم: 396 کیلوبایت

توضیحات: ارور E1 E2 E3 E4 E6 E7 E9