آموزش تنظیم ماژوله شیر گاز پکیج بوتان

 


دریافت
مدت زمان: 5 دقیقه 3 ثانیه

 

 

http://cdn.persiangig.com/preview/ZH1AHo7avx/takhfif.gif