انیمیشن آموزشی خطرات برق ساختمان

 


دریافت
مدت زمان: 57 ثانیه


ورود به کانال آموزشگاه مجازی اشکان تهویه درتلگرام
@servicpackage118

ویدیوی معرفی خانه هوشمند

انیمیشن آموزشی خطرات برق ساختمان

انیمیشن آموزشی معرفی ابزار و لوازم ایمنی حفاظت فردی در محیط کار